9 งูเงี้ยวเขี้ยวขอตะกวดแย้มังกรกิ้งกือ หนีน้ำมาอยู่เต็มบ้านเลย


หากแม้ว่าบ้านของท่านไม่ใช่สวนสัตว์ หรือห้องทดลองชีวเคมี ขอให้เรียกบริษัทกำจัดแมลง หรือกรมประมง มาช่วยเถอะครับ บอกอย่างไม่อายตรง ๆ ว่า งานนี้…สถาปนิกไม่ทราบจริง ๆ ครับ
จ่าเริงก็ชอบบบบ..size=10.2kb

ห้องสมุด E-LIB   รวมทุกอย่างที่คุณควรรู้ เพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน
http://www.elib-online.com/

[ BACK TO LISTS]    [BACK TO เรื่องบ้าน]