20 มีน้ำผุดขึ้นกลางบ้าน แปลว่าอะไร ไม่เห็นสนุกเลย


หากเป็นผมก็คงจะไม่สนุกเหมือนกันละครับ เพราะอยู่ดี ๆ ก็มีน้ำผุดขึ้นมากลางบ้าน ปัญหาที่คาดการณ์ (เพราะไม่ได้เห็น สถานที่จริง) น่าจะเกิดจากสาเหตุดังต่อไปนี้
  1. ระบบโครงสร้างเกิดอาการแตกร้าว ซึ่งอาจจะแตกร้าวอยู่เดิมแล้ว หรืออาจจะเกิดการแตกร้าวจากแรงดันน้ำ อันเนื่องมาจาก น้ำท่วม การแก้ไขก็คือพยายามหาแนวที่แตกร้าวนั้นให้พบ (ส่วนใหญ่ จะเป็นรอยแตก ที่พื้น หรือผนัง ส่วนล่าง) แล้วพยายามติดต่อสอบถามผู้รู้ต่อไป อย่าพยายามซ่อมเอง เพราะอาจยิ่งเกิดปัญหา และอาจ เป็นอันตรายได้
  2. รั้วเนื่องจากรอยต่อของพื้นกับผนังไม่สนิท หรือระหว่างพื้นกับพื้นไม่สนิทกัน อาจเพราะระบบ โครงสร้าง อาคาร เป็นโครงสร้าง ระบบพื้นสำเร็จ ที่ก่อสร้างไว้ ไม่เรียบร้อย หรือเพราะเป็นระบบโครงสร้าง เป็นระบบ พื้นวาง ถ่ายน้ำหนักบนดิน (Slab on Ground) ซึ่งออกแบบให้เนื้อคอนกรีตพื้น ไม่ต้องเชื่อมประสานกับคาน แต่ให้ถ่ายน้ำหนักพื้น ลงไปที่ แผ่นดินเลย โครงสร้างระบบที่ว่านี้ จึงอาจมีรอยรั่ว ตรงบริเวณรอยต่อ เพราะ ปูนทราย ที่อุดไว้เสื่อมสภาพ หรือเสียหาย จากแรงดันน้ำ แนวทางแก้ไข คงต้องพยายามหาแนว ที่น้ำรั่วเข้า ให้ได้ (จะมีรอย หรือเส้นที่มีสีเข้ม กว่าปกติ) แล้วอุดรอยเหล่านั้น ให้เรียบร้อยอ าจจะด้วยซิลิโคน ที่ยาตู้ปลา ก็พอไหว
  3. เกิดจากรูที่บริษัทกำจัดปลวกเขาเจาะเอาไว้ ตอนที่จะฉีดอัดน้ำยากำจัดปลวก แล้วไม่มีการอุดปิด ให้เรียบร้อย แนวทางการแก้ไข ก็คือจัดการอุดเสียให้เรียบร้อย

กรุณาอย่าตกใจกับสิ่งที่เกิดนี้ พยายามหาเหตุให้พบ แล้วแก้ไขเสีย หากยังหาเหตุไม่พบ หรือหาพบแล้ว แต่ แก้ไข ไม่ได้ กรุณาติดต่อผู้รู้ ( ผู้รู้แปลว่าผู้รู้ ไม่ได้แปลว่าผู้ไม่ค่อยรู้แต่ช่างพูด)

น้ำพุกลางบ้าน ของแถมครับ size=4.91kb

ห้องสมุด E-LIB   รวมทุกอย่างที่คุณควรรู้ เพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน
http://www.elib-online.com/

[ BACK TO LISTS]    [BACK TO เรื่องบ้าน]