22 บ้านเป็นแอ่ง เพื่อนบ้านและถนนหน้าบ้านอยู่สูงมาก ทำไงดี


ทำอะไรคงจะยากหน่อยนะครับ เพราะถ้าจะถมดินตามเพื่อนบ้านเขาคงจะลำบาก เนื่องจากบ้านชั้นล่าง ของคุณ อาจจะหายไป แนวทางการแก้ไขคงจะต้องเป็นการแก้ไขที่ปลายเหตุ คือพยายาม ทำเขื่อน รอบบ้าน เอาไว้ (บริเวณประตูเข้าบ้าน คงต้องออกแบบ เตรียมพร้อม ที่จะเป็นเขื่อนชั่วคราว หรือเป็นแนว กระสอบ ทราย) รอบ ๆ บ้านโดยเฉพาะอย่างยิ่ง บริเวณที่มีระดับต่ำ ให้ขุดหลุมเอาไว้ ให้น้ำไหลลง (จำนวนบ่อ ขนาดของบ่อ และความลึกของบ่อ คงแล้วแต่ขนาดของบ้านคุณ) และเตรียมเครื่องสูบน้ำเล็ก ๆ เตรียมเอาไว้ เพื่อยามน้ำท่วม หรือฝนตกหนัก จะได้สูบออกไปได้ (แต่อย่าสูบเข้าบ้านเพื่อนนะครับ เพราะอาจมีรายการ ชกปากกันได้) พยายามที่จะระบายสูบออกสู่ ทางระบายน้ำสาธารณะ (ซึ่งบางครั้ง ก็มีน้ำเต็มท่วมไปหมดแล้ว) หากตัวบ้านของคุณ มีแอ่งเป็นจุด ๆ คงจะต้องปรับพื้นที่ ในบ้านคุณใหม่ ให้พยายามเอียงไปทางเดียวกัน และเอียงไปสู่ บ่อที่เราเตรียมเอาไว้ การระบายน้ำภายในบ้าน จะได้สะดวก และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า อย่างรวดเร็ว

ห้องสมุด E-LIB   รวมทุกอย่างที่คุณควรรู้ เพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน
http://www.elib-online.com/

[ BACK TO LISTS]    [BACK TO เรื่องบ้าน]