23 หมู่บ้านหนู น้ำมันท่วมทั้งหมู่เลย
จะย้ายบ้านก็ไม่มีตัง…เฮ้อ !


ความลำบากในการแก้ปัญหานี้ก็คือการต้องสามัคคีกันในการแก้ปัญหา ต้องพยายามรวมกลุ่มกัน เห็นอก เห็นใจกัน ไม่เห็นแก่ตัว (เป็นสิ่งที่ค่อนข้างจะหายากมาก ในสภาพของสังคมไทยปัจจุบันก็จริง แต่ผมเชื่อว่า เรายังมีคนดี มีเหตุผลอีกมากมาย ในแผ่นดินนี้) ดังนั้นการแก้ปัญหาหมู่บ้านน้ำท่วม ทั้งหมู่ คงต้องเป็นการ แก้เชิงบริหาร ผสมกับเชิงช่าง ให้พอเหมาะพอควรครับ

น้ำท่วมหมู่บ้านนั้น ปัญหาคงจะคล้ายกับน้ำท่วมบ้านเราบ้านเดียวที่เป็นแอ่งอันเกิดจากระดับของ เพื่อนบ้าน และระดับถนนนั้น สูงมากกว่าเรา แต่ปัญหาน้ำท่วมหมู่บ้าน เป็นปัญหาของคนหลาย ๆ คน บ้านหลาย ๆ บ้าน การแก้ไข คงต้องเป็นการแก้ไข ที่ปลายเหตุเช่นกัน (เนื่องจากสร้างเสร็จแล้ว) ก็คือพยายาม ทำเขื่อนขึ้นมา กันน้ำ แล้วมีบ่อเก็บน้ำ เพื่อที่จะปั๊มน้ำออกไปจากหมู่บ้าน

หมู่บ้านอื่นก็ท่วมเหมือนกันจ๊ะหนู size=5.43kb

ห้องสมุด E-LIB   รวมทุกอย่างที่คุณควรรู้ เพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน
http://www.elib-online.com/

[ BACK TO LISTS]    [BACK TO เรื่องบ้าน]