24 บันไดผุเพราะน้ำท่วม พื้นก็ผุเพราะน้ำท่วม ซ่อมอย่างไร


บันไดที่กล่าวถึงน่าจะหมายถึงบันไดไม้ และพื้นที่กล่าวถึงก็น่าจะหมายถึงพื้นบ้านที่เป็นไม้เช่นเดียวกัน หากผุ อันเนื่องจาก การท่วมของน้ำคราวนี้ ไม่ใช่เป็นการผุมาก่อน ไม่ต้องทำอะไรมาก พยายามอย่าไปทำอะไร รุนแรง กับเขา ปล่อยให้เขาค่อย ๆ แห้งไปเอง ก็อาจกลับมาแข็งแรงเหมือนเดิม กรุณาอย่าถอดออกไปตากแดด เพราะไม้ที่ชื้น และอิ่มน้ำอยู่ จะแตก และเสียหายได้ ต้องค่อยเป็นค่อยไปครับ

หากบันไดหรือพื้นของท่านผุกร่อนมาแล้วก่อนที่จะเกิดน้ำท่วม คงจะต้องดามหรือเปลี่ยนแผ่นไม้ใหม่ หากมีงบประมาณ ไม่ครบทั้งหมด แนะนำให้เปลี่ยนไม้ที่บันไดก่อน เพราะบันได น่าจะมีความแข็งแรง เพียงพอที่จะรับแรงกระแทกได้

เราเตือนคุณแล้ววว size=8.20kb

ห้องสมุด E-LIB   รวมทุกอย่างที่คุณควรรู้ เพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน
http://www.elib-online.com/

[ BACK TO LISTS]    [BACK TO เรื่องบ้าน]