27 บ้านผมน้ำ ไม่เคยท่วม จนกระทั่งหลวงท่านสร้างถนนถึงเกิดปัญหา


ปัญหานี้เป็นปัญหาที่มีการถกเถียงกันมานาน เพราะบ้านที่สร้างแต่เดิมคิดว่ามีระดับที่สูงเพียงพอแล้ว วันดีคืนดี (หรือวันร้าย คืนร้าย) ก็มีการสร้างถนนหน้าบ้าน ที่มีระดับสูงขึ้นอย่างน่ากลัว ทั้งระดับผิวถนน และระดับของ ท่อ ระบายน้ำ ที่สร้างขึ้นใหม่ ทำให้ท่อระบายน้ำ ที่เคยระบายน้ำออกจากบ้าน กลายเป็นท่อรับน้ำ จากถนน หลวง เพราะระดับใหม่ ของท่อระบายน้ำถนน สูงกว่าระดับของ ท่อระบายน้ำบ้านเราเสียแล้ว คิดจะยก บ้านหรือ ก็ไม่กล้า คิดจะถมบ้านหรือ ก็ต้องเสียชั้นล่างไปทั้งชั้น ยามหน้าแล้งกินฝุ่น ยามหน้าฝนก็กินน้ำ ลำบากก้มหน้าพูดไม่ออก บอกไม่ถูก

ผมทราบแต่เหตุ แต่ไม่ทราบจะช่วยเหลืออย่างไรจริง ๆ เพราะประเทศเรา ต่างคนต่างทำ ต่างคนต่างออกคำสั่ง ไม่ประสานกัน และเห็นประชาชน เป็นผู้ที่มีความสำคัญน้อยที่สุด อยู่เสมอ ๆ บ้านเราไม่คอยจัดเตรียม เรื่องผังเมือง เราไม่มีผังเฉพาะ ที่จะมาเป็นเกณฑ์กำหนด ทั้งระดับ และระนาบของเมือง คงจะต้องขอฝากให้ ภาครัฐท่านละครับ ส่วนผู้ถามนั้น คงจะต้องช่วยตัวเองให้ได้ อย่าไปคิดเคียดแค้น กับรัฐท่านมาก คงต้องช่วยกัน ร่วมมือกัน ทั้งภาครัฐและเอกชนต่อไป

ต้องเผื่อแยะๆหน่อยครับ size=12.4kb

ห้องสมุด E-LIB   รวมทุกอย่างที่คุณควรรู้ เพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน
http://www.elib-online.com/

[ BACK TO LISTS]    [BACK TO เรื่องบ้าน]