30 พี่…พี่… สถาปนิกเขาจะช่วยคนบ้านน้ำท่วมได้อย่างไรบ้าง


สถาปนิกเป็นคนไทยคนหนึ่ง สถาปนิกเป็นส่วนหนึ่งของสังคม สถาปนิกส่วนใหญ่ของประเทศนี้ ร่ำเรียน วิชาติดตัวมา ก็เพราะภาษีอากร จากราษฎรไทย…จึงเป็นหน้าที่และภารกิจทั้งทางตรงและทางอ้อม ทั้งที่ลับ และที่แจ้งของสถาปนิก ที่จะต้องรับใช้ ช่วยเหลือประชาชน ในวิชาชีพที่ตนเองมี ยามที่ประชาชนต้องการ

วิชาชีพสถาปัตยกรรม เป็นวิชาชีพที่เกี่ยวกับการวางผัง จัดบ้าน จัดเมือง สร้างบ้านสร้างเมือง บำรุงรักษา อาคารบ้านเมือง ดังนั้นสถาปนิก น่าจะช่วยหนูได้ หากหนูมีปัญหาเกี่ยวกับบ้านหนูหลังน้ำท่วมครั้งนี้

สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นสมาคมของเหล่าสถาปนิกในประเทศไทย ยินดีให้คำปรึกษา และช่วยเหลือ ทุกท่านที่เดือดร้อน เกี่ยวกับบ้านหลังน้ำท่วม ตามแนวทางวิชาชีพสถาปัตยกรรม ที่ร่ำเรียนมา หากท่านมีปัญหากรุณาติดต่อได้ที่

สมาคมสถาปนิกสยาม size=2.84
สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์
248/1 ซอยโรงเรียนญี่ปุ่น ถนนพระรามที่ 9
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์ 319-6555 โทรสาร 319-6149

ห้องสมุด E-LIB   รวมทุกอย่างที่คุณควรรู้ เพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน
http://www.elib-online.com/

[ BACK TO LISTS]    [BACK TO เรื่องบ้าน]