มาที่นี่ที่เดียว ได้อ่านบทความทางด้านการแพทย์ ภาษาไทย จากเกือบทุกโฮมเพจที่มีใน INTERNET
http://www.geocities.com/Tokyo/Harbor/2093/      จำสั้นๆ i.am/thaidoc
เคยเป็นเบาหวานระหว่างตั้งครรภ์ มีลูกอีกคนมีโอกาสเป็นอีกไหม

ตอนท้องลูกคนแรกเกิดภาวะครรภ์เป็นพิษ คือเป็นเบาหวานระหว่างตั้งครรภ์ ต่อเมื่อคลอดลูกออกมา ผลตรวจเลือดปกติ อยากทราบว่าถ้าจะตั้งครรภ์ลูกคนที่สอง จะเกิดภาวะเบาหวานในระหว่างตั้งครรภ์อีกหรือไม่ กี่เปอร์เซ็นต์คะ และถ้าคลอดลูกออกมาแล้ว โอกาสจะเป็นเบาหวานถาวรมีมากน้อยเพียงใด
ลูกคนแรกผ่าออก ถ้าจะมีลูกคนที่สองสำหรับแม่ที่มีอายุมาก (36-37) ควรห่างกันเท่าไรดีคะ

วรรณา/กรุงเทพฯ


ก่อนที่จะตอบคำถาม หมอขอเล่าปัญหาบางอยางที่เกิดในสตรีตั้งครรภ์ เพื่อเป็นความรู้ประกอบคำอธิบายต่อไป
เราพบว่ามีสตรีจำนวนหนึ่งซึ่งขณะไม่ตั้งครรภ์มีความดันโลหิตปกติ แต่เมื่อตั้งครรภ์ความดันโลหิตกลับสูงขึ้น และบางรายมีอาการบวมหรือมีโปรตีน รั่วออกมาในปัสสาวะ หรือมีทั้งสองอย่างเลย รายที่มีอาการรุนแรงอาจชักได้ ภาวะดังกล่าวทั้งหมดนี้เรียกว่า ครรภ์เป็นพิษ เมื่อสตรีที่มีปัญหาดังกล่าวคลอดแล้ว สิ่งต่างๆ ที่กล่าวถึงจะหายไปได้เอง ซึ่งจนปัจจุบันแพทย์ยังหาคำตอบไม่ได้ว่า ทำไมสตรีบางคนจึงเกิดความผิดปกติดังกล่าว (แต่ให้การดูแลรักษาได้)

มีสตรีอีกไม่น้อยเช่นกัน ที่ขณะไม่ตั้งครรภ์จะไม่มีอาการผิดปกติใดๆ แต่เมื่อมีการตั้งครรภ์ก็อาจทำให้เกิด โรคเบาหวานขณะตั้งครรภ์ ได้ ความผิดปกตินี้จะหายไปเมื่อคลอดแล้ว ซึ่งพออธิบายได้ว่าความผิดปกติดังกล่าวนี้ เกิดจากการสร้างฮอร์โมนบางชนิดจากการตั้งครรภ์ไปขัดขวางการทำงาน ของฮอร์โมนอินซูลิน ซึ่งสร้างจากตับอ่อนและมีหน้าที่ในการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด ทำให้อินซูลินทำงานได้ไม่ดีพอ ไม่สามารถควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้ น้ำตาลในเลือดจึงสูงและไม่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ ปัญหาที่ยังตอบไม่ได้คือ สตรีตั้งครรภ์ทุกคนก็จะมีฮอร์โมนจากการตั้งครรภ์ทุกคน แต่ทำไมจึงเกิดโรคเบาหวาน ในสตรีบางคนเท่านั้น (และเช่นเดียวกันแพทย์ให้การดูแลรักษาได้)

จากความรู้ดังกล่าวข้างต้นแสดงว่า ขณะตั้งครรภ์แรก คุณมีปัญหาสองอย่างร่วมกันคือ ครรภ์เป็นพิษและโรคเบาหวานขณะตั้งครรภ์ ไม่ใช่ครรภ์เป็นพิษ คือเป็นเบาหวานขณะตั้งครรภ์ การพบความผิดปกติทั้งสองชนิดนี้ร่วมกันไม่ใช่เรื่องแปลก เพราะพบได้บ่อย โดยเฉพาะในการตั้งครรภ์ครั้งแรกและมีอายุมากขณะตั้งครรภ์ (เกิน 35 ปี) ซึ่งก็เข้าได้กับกรณีของคุณ

การที่เมื่อคลอดบุตรแล้วผลการตรวจเลือด (ซึ่งน่าจะเป็นการตรวจน้ำตาลในเลือด) ให้ผลปกติก็แสดงว่าคุณน่าจะเป็นโรคเบาหวานขณะตั้งครรภ์เท่านั้น เมื่อคลอดแล้วโรคก็หายไป

สำหรับคำถามที่ว่า ถ้าจะตั้งครรภ์ลูกคนที่สองจะเป็นเบาหวานระหว่างตั้งครรภ์อีกหรือไม่ และกี่เปอร์เซ็นต์ คำตอบก็คือ มีโอกาสประมาณ 60-70% โดยเฉพาะคนอ้วนจะมีโอกาส ได้มากกว่าคนผอม

ส่วนคำถามที่ว่า ถ้าคลอดลูกออกมาแล้วโอกาสที่จะกลายเป็นโรคเบาหวานถาวรเลย มีมากน้อยเพียงใด ในประเทศไทยยังไม่มีข้อมูลที่แน่ชัด แต่การศึกษาในสหรัฐอเมริกาพบว่า สตรีที่เป็นโรคเบาหวานขณะตั้งครรภ์พบเป็นโรคเบาหวานถาวรประมาณ 60% ภายหลังการติดตามเป็นเวลา 16 ปี ซึ่งจะเริ่มเป็นเร็วที่สุดประมาณ 5 ปีภายหลังคลอด

และสุดท้ายที่ถามว่าถ้าลูกคนแรกผ่าออกแล้วจะมีลูกคนที่สอง สำหรับแม่ที่มีอายุมาก (36-37) ควรห่างกันเท่าไรดีนั้น ถ้าคำนึงเฉพาะตัวแม่เอง การเว้นระยะให้ร่างกายกลับคืน สภาพปกติใช้เวลาไม่นานนัก ประมาณ 2-3 เดือนก็เพียงพอแล้ว แต่ถ้าคำนึงถึง การที่ต้องเลี้ยงดูลูกและปัญหาอื่นๆ เช่น อาชีพการงาน ก็ควรที่จะเว้นระยะประมาณ 1 ปี

สำหรับในรายของคุณมีประเด็นที่ต้องพิจารณาอีกเรื่องคือ อายุของคุณค่อนข้างมากแล้ว ถ้าเว้นระยะเวลานานมากเกินไป เช่น 3-4 ปี โอกาสที่จะตั้งครรภ์ก็น้อยลงจากอายุที่มากขึ้น หรือถ้าตั้งครรภ์ได้ก็เสี่ยงต่อการเกิดโรคแทรกซ้อน เช่น ความดันโลหิตสูง เบาหวาน ที่รุนแรงได้มากขึ้นด้วย

รศ.นพ.วิทยา ถิฐาพันธ์
(update 28 พฤศจิกายน 2001]
[ ที่มา.. นิตยสารดวงใจพ่อแม่   ปีที่ 6 ฉบับที่ 70 สิงหาคม 2544 ][ BACK TO LIST]
main พบแพทย์ คอมพิวเตอร์ เรื่องบ้าน เรื่องรถ เรื่องกฏหมาย เรื่องของผู้บริโภค เรื่องเบาๆ คลายเครียด

มีปัญหาสุขภาพ ที่นี่มีคำตอบ ห้องสมุดE-LIB[ hey.to/yimyam ][ i.am/thaidoc ]

Best view with [IE3.02][NETSCAPE 4.05][OPERA 3.21] resolution 800x600