มาที่นี่ที่เดียว ได้อ่านบทความทางด้านการแพทย์ ภาษาไทย จากเกือบทุกโฮมเพจที่มีใน INTERNET
http://www.elib-online.com     จำสั้นๆ i.am/thaidocตรวจร่างกายก่อนตั้งครรภ์ จำเป็นแค่ไหน

ก่อนตั้งครรภ์ ควรวางแผนและตรวจร่างกายอย่างไร ควรตรวจกับแพทย์ทางสูติ-นรีเวช หรือแพทย์ทางอายุรกรรมจึงจะเหมาะสมกว่า

วารุณี/ขอนแก่น
ก่อนตั้งครรภ์ คู่สมรสควรได้รับการตรวจร่างกายโดยเฉพาะฝ่ายหญิง เพื่อตรวจว่าร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงดีสำหรับการตั้งครรภ์หรือไม่ เนื่องจากโรคบางอย่างจะมีผลต่อการตั้งครรภ์หรือาจทำให้อาการของโรคนั้นรุนแรงขึ้นในช่วงตั้งครรภ์ เช่น โรคเบาหวาน โรคหัวใจ โรคไต โรคความดันโลหิตสูง เป็นต้น
นอกจากนี้ก็ควรตรวจการติดเชื้อกามโรคต่างๆ หากเป็นหรือตรวจพบจะได้รักษาเสียก่อนการตั้งครรภ์ เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นแก่ทารกในครรภ์ การตรวจภูมิคุ้มกันต่อโรคหัดเยอรมัน หรือฉีดวัคซีนป้องกันโรคนี้ก่อนจะตั้งครรภ์ เพื่อเป็นการป้องกันการติดเชื้อโรคหัดเยอรมันในขณะตั้งครรภ์ ซึ่งอาจมีผลทำให้ทารกพิการได้มาก ส่วนการตรวจนั้นคุณอาจขอรับการตรวจได้จากสูติแพทย์ทั่วไป หรือหากไม่มีก็สามารถรับการตรวจจากอายุรแพทย์ได้

น.พ.ชาญวิทย์ พันธุมะผล
(update 6 กันยายน 2002]
[ ที่มา.. นิตยสารดวงใจพ่อแม่   ปีที่ 6 ฉบับที่ 71 กันยายน 2544 ][ BACK TO LIST]
main พบแพทย์ คอมพิวเตอร์ เรื่องบ้าน เรื่องรถ เรื่องกฏหมาย เรื่องของผู้บริโภค เรื่องเบาๆ คลายเครียด

มีปัญหาสุขภาพ ที่นี่มีคำตอบ ห้องสมุดE-LIB

Best view with [IE3.02][NETSCAPE 4.05][OPERA 3.21] resolution 800x600