คนไทยทุกคน มีหน้าที่ต้องรู้กฏหมายไทย
หมวดนี้ จะนำเสนอบทความเกี่ยวกับ กฏกหมายที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน
ที่คุณต้องรู้ เพื่อใช้ในการดำรงชีวิตอย่างปกติสุข
[ http://ite.nectec.or.th/~elib/index.html ]

[ คัดลอกจาก คลินิก กฏหมาย หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ วันอังคารที่ 22 ธันวาคม 2541]
law clinic

ค่าทดแทนจากภริยาใหม่


ดิฉันแต่งงาน จดทะเบียนสมรสกับสามีที่ต่างจังหวัด แต่เนื่องจากเรามีฐานะค่อนข้างยากจน จึงตัดสินในมาเสี่ยง อพยพเข้ากรุงเทพฯ ต่อมาเราก็เริ่มตั้งตัวได้ มีร้านมินิมาร์ทเล็ก ๆ 2 แห่ง และมีลูกด้วยกัน 3 คน พอชีวิตเริ่มสบาย สามีก็ได้มีความสัมพันธ์กับนักร้องคนหนึ่ง แต่พอดิฉันจับได้ สามีกลับยอมรับออกหน้าออกตาว่า เขาจะต้องรับผิดชอบผู้หญิงคนนี้ โดยเอาเธอมาอยู่ในบ้าน ดิฉันเสียใจมากจึงแยกตัวออกมาดูแลร้านมินิมาร์ทอีกร้าน พร้อมกับลูก ๆ ทั้งสามคนมาด้วย แรก ๆ สามีมาตามดิฉันและลูกกลับบ้าน แต่ด้วยทิฐิดิฉันจึงไม่ยอมกลับบ้าน จนกว่าสามีจะเอาผู้หญิงคนนี้ออกไปจากบ้าน

เมื่อผู้หญิงคนนั้นตั้งท้องกับสามี สามีก็ไม่ได้มาตามดิฉันกลับบ้านอีกเลย เพียงแต่แวะเยี่ยมลูก ๆ ที่โรงเรียน ประมาณเดือนละครั้ง ผู้หญิงคนนั้นใช้ชีวิตอย่างสุรุ่ยสุร่าย และฟุ่มเฟือย ในขณะที่ดิฉันต้องประหยัดทุกอย่าง เพื่อหาเงินมาหมุนเวียนในกิจการของร้านให้อยู่รอด และเพื่อเลี้ยงลูกทั้งสามคนที่กำลังเรียน เหตุนี้เองที่ดิฉัน อยากจะปรึกษา คุณสุกัญญาว่า ดิฉันเสียใจมากที่สามีเป็นอย่างนี้ ถ้าดิฉันจะใช้สิทธิ์ในฐานะภรรยาตามกฎหมาย ให้สามีและผู้หญิงคนนั้น เลิกเกี่ยวข้องกันจะได้หรือไม่ และจะมีสิทธิ์เรียกค่าเสียหายจากคนทั้งสองได้บ้างหรือไม่ และมีระยะเวลานานแค่ไหนที่จะหมดสิทธิ์ฟ้อง

นนทลี

การที่สามีไปมีความสัมพันธ์ฉันชู้สาวกับหญิงอื่น หากถึงขั้นให้การอุปการะเลี้ยงดูหรือยกย่อง หญิงอื่น ฉันภริยาอีกคนหนึ่งด้วยนั้น การฟ้องคดีให้ภริยาน้อยระงับการมีความสัมพันธ์ในทำนองชู้สาวกับสามีนั้น ไม่อาจมาฟ้องเป็นคดีให้เขาเลิกกันได้ เพราะสภาพแห่งคำขอบังคับไม่เปิดช่องให้บังคับคดีได้ คือ เป็นเรื่องเฉพาะตัวของแต่ละคน ที่จะรักใครชอบใคร กฎหมายไม่อาจเข้าไปยุ่งเกี่ยวในสิทธิเสรีภาพส่วนตัวของเขาได้

กฎหมายเปิดโอกาสให้ภริยาตามกฎหมายใช้วิธีอื่นแทน คือ
ประการแรก ถือเป็นเหตุหย่าที่ภริยาสามารถฟ้องหย่าสามีได้ ส่วนสามีซึ่งเป็นฝ่ายผิด แม้อยากจะหย่ากับภริยาเพียงใด ก็ไม่อาจจะฟ้องหย่าได้เอง (เว้นแต่จะมีเหตุอย่าในเรื่องอื่น)
ประการที่สอง สิทธิ์ที่จะเรียกค่าทดแทน เป็นค่าเสียหายต่อชื่อเสียงเกียรติภูมิของภรรยา สิทธิ์ของภริยาที่จะฟ้องหย่าสามีได้ และยังมีสิทธิ์ที่จะฟ้องเรียกค่าทดแทนจากทั้งสามีและภริยาน้อยได้ แต่ถ้าภริยาไม่ได้ฟ้องหย่าสามีภริยาตามกฎหมาย มีสิทธิ์เรียกค่าทดแทนได้แต่เฉพาะภริยาน้อยเท่านั้น เรียกค่าทดแทนจากสามีโดยไม่ได้ฟ้องหย่ามาด้วยไม่ได้ ค่าทดแทนดังกล่าว เป็นค่าเสียหายที่เรียกจากหญิงที่ได้แสดงตนโดยเปิดเผยว่า มีความสัมพันธ์กับสามีในทำนองชู้สาว ถึงขนาดสามียกย่องว่าเป็นภริยาด้วยอีกคนหนึ่ง เช่น การที่สามีจดทะเบียนสมรสซ้อนกับผู้หญิงคนนั้น หรือจัดพิธีแต่งงานสู่ขอกันตามประเพณี เป็นต้น

การฟ้องต้องฟ้องภายในเวลา 1 ปี นับแต่วันที่ภริยาได้รู้หรือควรได้รู้ถึงการอุปการะเลี้ยงดู หรือยกย่องหญิงอื่นฉันภริยา หรือการแสดงตนโดยเปิดเผยว่า มีความสัมพันธ์กับสามีในทำนองชู้สาว "เว้นแต่ถ้าหากสามีและหญิงอื่นนั้น ยังคงอยู่ด้วยกันตลอดมา ถือว่ามีการกระทำที่ต่อเนื่อง" แม้จะรู้เกิน 1 ปี ภริยาก็ยังฟ้องเรียกค่าทดแทนจากสามี หรือภริยาน้อยได้ แต่ถ้าภริยาตามกฎหมายรู้เห็นเป็นใจให้สามีมีพฤติกรรมดังกล่าว ก็หมดสิทธิ์ที่จะเรียกค่าทดแทน ดังกล่าวนี้

สุกัญญา รัตนนาคินทร์


[ BACK TO LIST]
main พบแพทย์ คอมพิวเตอร์ เรื่องบ้าน เรื่องรถ เรื่องกฏหมาย เรื่องของผู้บริโภค เรื่องเบาๆ คลายเครียด
ห้องสมุด E-LIB[ hey.to/yimyam ][ pantip.com/ELIB ]

Best view with [IE3.02][NETSCAPE 4.05][OPERA 3.21]