คนไทยทุกคน มีหน้าที่ต้องรู้กฏหมายไทย
หมวดนี้ จะนำเสนอบทความเกี่ยวกับ กฏกหมายที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน
ที่คุณต้องรู้ เพื่อใช้ในการดำรงชีวิตอย่างปกติสุข
[ http://ite.nectec.or.th/~elib/index.html ]

[ คัดลอกจาก จากหนังสือพิมพ์มติชนรายวัน วันจันทร์ที่ 19 ตุลาคม 2541]
หญิงหย่าสามีแล้ว จะสมรสใหม่ทำยังไง

กรณีที่หญิงที่มีสามีและได้จดทะเบียนสมรสถูกต้องตามกฎหมาย ต่อมาสามีเสียชีวิต หรือได้จดทะเบียนหย่าขาดจากสามี ถ้าหญิงนั้นจะจดทะเบียนสมรสใหม่กับชายอื่น จะกระทำได้ต่อเมื่อการจดทะเบียนสมรสครั้งก่อนได้ผ่านพ้นไปแล้วไม่น้อยกว่า 310 วัน เว้นแต่กรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้

เหตุที่กฎหมายบัญญัติไว้ข้างต้นนั้น ก็เพื่อป้องกันในเรื่องบุตรที่จะเกิดมาว่าเป็นบุตรของสามีคนเก่าหรือคนใหม่ และไม่ให้บุตรที่เกิดมาภายหลังมีปมด้อย และระงับไม่ให้เกิดการฟ้องร้องคดีทางศาลเพราะประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เป็นกฎหมายที่คำนึงถึง ความสงบเรียบร้อย และศีลธรรมอันดีของประชาชนเป็นหลัก

หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับงานทะเบียนและบัตรฯ สอบถามได้ทางโทรศัพท์หมายเลข 1548 (ทางไกล 02-1548) ศูนย์บริการตอบปัญหางานทะเบียนและบัตรฯ ทางโทรศัพท์ สำนักบริหารการทะเบียนกรมการปกครอง วังไชยา นางเลิ้ง กรุงเทพมหานคร 10300 ในเวลาราชการ


[ BACK TO LIST]
main พบแพทย์ คอมพิวเตอร์ เรื่องบ้าน เรื่องรถ เรื่องกฏหมาย เรื่องของผู้บริโภค เรื่องเบาๆ คลายเครียด
ห้องสมุด E-LIB[ hey.to/yimyam ][ pantip.com/ELIB ]

Best view with [IE3.02][NETSCAPE 4.05][OPERA 3.21]