คนไทยทุกคน มีหน้าที่ต้องรู้กฏหมายไทย
หมวดนี้ จะนำเสนอบทความเกี่ยวกับ กฏกหมายที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน
ที่คุณต้องรู้ เพื่อใช้ในการดำรงชีวิตอย่างปกติสุข
[ http://ite.nectec.or.th/~elib/index.html ]

[ คัดลอกจาก คลินิก กฏหมาย จากหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ วันอังคารที่ 4 พฤษภาคม 2542 ]
law clinic

แบ่งสินสมรส


แต่งงานอยู่กินกับสามีตามกฎหมายมานานแต่ดิฉันไม่มีอาชีพอื่นใดนอกจากตำแหน่งคุณนายในสังคมและแม่บ้านสำหรับครอบครัว ระยะหลังสามีเปลี่ยนแปลง ไม่ค่อยสนใจสารทุกข์สุกดิบของดิฉัน ไม่แน่ใจว่าในวันหน้าถ้าหากสามีทอดทิ้งไป ดิฉันจะทำอย่างไร ส่วนเรื่องที่จะหย่ากันคงเป็นไปไม่ได้เพราะเรามีลูกด้วยกัน และสามีก็ให้เกียรติ ไม่เคยให้ใครมารุกล้ำที่อาณาเขตของดิฉัน

ดิฉันจะพูดกับสามีเกี่ยวกับทรัพย์สินเพราะชื่อทรัพย์สินทั้งหมดเป็นของสามีแต่ผู้เดียว แม้แต่เงินในบัญชีธนาคารก็เป็นชื่อของเขา ดิฉันอาจจะไม่เดือดร้อนในเรื่องการเงิน เพราะสามีรับผิดชอบดีแต่ดิฉันไม่มีทรัพย์สินเป็นของตนเองแม้แต่ชิ้นเดียว

ขณะนี้ดิฉันจึงคิดว่าจะพูดกับสามีขอใส่ชื่อร่วมในทรัพย์สินที่เป็นสินสมรสของเรา หรือขอแบ่งเงินในบัญชีธนาคารมาเป็นของดิฉันด้วย จะเรียนถามคุณสุกัญญาว่า ในทางกฎหมายถ้าสามีไม่ยอมตามที่ขอแบ่งทรัพย์สินหรือขอใส่ชื่อร่วมด้วยนั้น ทรัพย์สินประเภทใดที่จะขอแบ่งได้โดยไม่ต้องมีการหย่า และถ้ามีการฟ้องร้องขอแบ่งต่อศาลจะมีการแบ่งได้หรือไม่

แสงจันทร์

ทรัพย์สินที่เป็นสินสมรสนั้น ในทางกฎหมายสามีหรือภรรยา ที่ไม่มีชื่อในเอกสารที่แสดงสิทธิย่อมมีสิทธิขอให้ลงชื่อร่วมในเอกสารที่แสดงสิทธินั้นได้ แต่การร้องขอให้ลงชื่อเป็นเจ้าของร่วมกันในสินสมรสนี้ จำกัดแต่เฉพาะสินสมรสที่มีเอกสารเป็นสำคัญ เช่น ที่ดินหรือบ้านมีโฉนด ซึ่งในทางกฎหมายจะจำกัด สินสมรสที่ขอลงชื่อร่วมได้แก่ อสังหาริมทรัพย์ เรือกำปั่น หรือเรือที่มีระวางตั้งแต่หกตันขึ้นไป เรือกลไฟ หรือเรือยนต์มีระวางตั้งแต่ห้าตันขึ้นไป แพ สัตว์พาหนะ จึงขอให้ลงชื่อร่วมกันได้

แต่ถ้าเป็นรถยนต์นั้น แม้จะมีชื่อสามีเป็นเจ้าของทะเบียนรถยนต์แต่ผู้เดียว แต่ทะเบียนรถยนต์ ไม่ใช่เอกสารอันเป็นที่ตั้งแห่งกรรมสิทธิ์ทะเบียนรถยนต์จึงไม่ใช่เอกสารสำคัญสำหรับรถยนต์จึงไม่อาจขอหรือบังคับสามีให้ลงชื่อภริยาเป็นเจ้าของร่วมกันได้

เงินฝากในธนาคารที่ได้มาระหว่างการสมรส ถือได้ว่าเป็นสินสมรสจำพวกมีเอกสารสำคัญ ภริยาจึงมีสิทธิที่จะร้องขอให้ลงชื่อตนเป็นเจ้าของบัญชีร่วมกับสามีได้เช่นกัน

ในระหว่างสมรสคือ ในกรณีที่ไม่มีการหย่ากัน สามีหรือภริยาจะมาฟ้องขอแบ่งสินสมรสไม่ได้ การฟ้องร้องกันในเรื่องทรัพย์สินระหว่างสามีภริยา โดยไม่มีการหย่า จะทำได้แต่เฉพาะตามที่กฎหมายให้อำนาจไว้เท่านั้น เช่น มาฟ้องขอลงชื่อร่วมกัน หรือขอให้ศาลแยกสินสมรส หรือขอให้ตนเป็นผู้จัดการสินสมรสแต่เพียงผู้เดียวเท่านั้น

สุกัญญา รัตนนาคินทร์


[ BACK TO LIST]
main พบแพทย์ คอมพิวเตอร์ เรื่องบ้าน เรื่องรถ เรื่องกฏหมาย เรื่องของผู้บริโภค เรื่องเบาๆ คลายเครียด
ห้องสมุด E-LIB[ hey.to/yimyam ][ pantip.com/ELIB ]

Best view with [IE3.02][NETSCAPE 4.05][OPERA 3.21]