คนไทยทุกคน มีหน้าที่ต้องรู้กฏหมายไทย
หมวดนี้ จะนำเสนอบทความเกี่ยวกับ กฏกหมายที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน
ที่คุณต้องรู้ เพื่อใช้ในการดำรงชีวิตอย่างปกติสุข
[ http://ite.nectec.or.th/~elib/index.html ]

[ คัดลอกจากคอลัมน์ข้างศาล จากหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ วันจันทร์ที่ 12 ตุลาคม 2541 ]
ของเทียม

เจ้าของปัญหาวันนี้ซึ่งใช้ชื่อว่า "ของจริง" ได้อ่านข่าวในหนังสือพิมพ์เดลินิวส์เรื่องตำรวจบุกทลายโรงงาน ผลิตอวัยวะเพศเทียม แล้วเกิดความสงสัยในแง่กฎหมายและสังคมว่าของเทียมดังกล่าวเป็นสิ่งผิด กฎหมายจริงหรือไม่ ถ้าผิด ผิดมาตราใด และมีโทษปรับหรือจำคุกอย่างไร

ถามปัญหาแล้วคุณของจริงยังได้แสดงความคิดเห็นมาด้วยว่า อวัยวะเพศเทียมไม่ใช่สิ่งเลวร้ายอะไร ถือว่าเป็นเครื่องช่วยทางเพศอย่างหนึ่ง โดยเฉพาะผู้ที่ป่วยเป็นโรคเอดส์ซึ่งไม่สามารถไประบายทางเพศ กับใครได้ เพราะจะเป็นการแพร่เชื้อโรคร้าย และผู้ที่พิการซึ่งหาสามีหรือภริยายาก แต่ความรู้สึกทางเพศ ยังมีอยู่ ในประเทศที่เจริญแล้วทั้งอเมริกาและยุโรป หรือแม้แต่ญี่ปุ่นและจีนก็มีร้านขายอวัยวะเพศเทียม อย่างถูกต้องตามกฎหมาย เพียงแต่เขาห้ามเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปีเข้าไปเท่านั้น ประเทศไทยควรยกเลิก กฎหมายห้ามผลิตและจำหน่ายอวัยวะเพศเทียมได้แล้ว เพราะเป็นเรื่องธรรมชาติ สังคมไทยยังเห็น เรื่องเพศ เป็นเรื่องสกปรกแต่มักแอบ ๆ ซ่อน ๆ ทำกัน จึงได้มีโสเภณีเต็มบ้านเต็มเมือง รวมทั้ง โสเภณีเด็ก ผู้ใช้บริการ ก็คือพวกผู้ชายหรือพวกผู้ดี ตำรวจควรเอาเวลาไปจับยาบ้า ยาเสพย์ติดดีกว่า เพราะอวัยวะเพศเทียมไม่ได้เป็นอันตรายอะไร ของจริงเสียอีกที่เป็นอันตราย เพราะทำให้ท้องได้ เราควรเปิดโอกาสให้มีการจำหน่ายอวัยวะเพศเทียมได้ เพื่อลดปัญหาอาชญากรรมทางเพศ และแก้ปัญหาสังคมได้ด้วย

คุณของจริงได้แสดงความเห็นอย่างตรงไปตรงมาชัดแจ้งด้วยเหตุด้วยผลทุกประการ สังคมบ้านเรา จะยอมรับ แนวความคิดของคุณของจริงหรือไม่ ผมไม่ค่อยจะแน่ใจสักเท่าไหร่ เพราะขนบธรรมเนียม ประเพณี ของไทยผิดแผกแตกต่างกับขนบธรรมเนียมประเพณีของประเทศที่คุณของจริงยกตัวอย่างมา เป็นอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับเรื่องเพศ

สังคมไทยเห็นว่าอวัยวะเพศเทียมเป็นของสงวนควรปกปิดให้มิดชิด ใครเปิดเผยอวัยวะเพศของตน ต่อหน้าธารกำนัลเป็นความผิดอาญาฐานกระทำการอันควรขายหน้าต่อหน้าธารกำนัลมีโทษปรับ ไม่เกินห้าร้อยบาท (ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 388)

การเปิดเผยอวัยวะเพศนอกจากจะผิดกฎหมายดังกล่าวแล้ว สังคมไทยยังเห็นว่าอวัยวะเพศที่นำออก เปิดเผยนั้น เป็นสิ่งของลามกอีกด้วย นอกจากนี้เอกสาร ภาพเขียน ภาพพิมพ์ ภาพระบายสี สิ่งพิมพ์ รูปภาพ ภาพโฆษณา เครื่องหมาย รูปถ่าย ภาพยนตร์ แถบบันทึกภาพหรือสิ่งอื่นใดที่แสดงให้เห็นหรือแทน อวัยวะเพศก็ถือว่าเป็นสิ่งลามกเช่นกัน

ใครทำ ผลิต มีไว้ นำเข้าหรือยังให้นำเข้าในราชอาณาจักร ส่งออกหรือยังให้ส่งออกไปนอกราชอาณาจักร พาไป หรือทำให้เผยแพร่โดยประการใด ๆ ซึ่งสิ่งของลามกดังกล่าวแล้ว เพื่อความประสงค์แห่งการค้า หรือโดยการค้าเพื่อการแจกจ่าย หรือแสดงอวดประชาชน หรือใครประกอบการค้าหรือมีส่วน หรือเข้าเกี่ยวข้องในการค้าวัตถุหรือสิ่งของลามกดังกล่าวแล้วแจกจ่ายหรือแสดงอวดแก่ประชาชน หรือให้เช่าวัตถุ หรือสิ่งของลามกดังกล่าวแล้ว โฆษณาหรือไขข่าวว่าวัตถุหรือสิ่งลามกดังกล่าวแล้ว จะหาได้จากบุคคลใด หรือโดยวิธีใด ย่อมมีความผิดต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกิน 6,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 287

ภาพหญิงยืนเปลือยกายกอดชาย ภาพหญิงสวมกางเกงในโปร่งตา มีผู้ชายนอนกอดมือโอบบริเวณทรวงอก ภาพหญิงเปลือยกายท่อนบนใช้มือจับหูโทรศัพท์กดที่อวัยวะเพศ ภาพหญิงเปลือยกายมีแหคลุมตัว มือข้างหนึ่งกุมนม อีกข้างหนึ่งกุมอวัยวะเพศ ภาพหญิงเปิดเสื้อให้เห็นนม ล้วงมือเข้าไปในกระโปรง ภาพหญิงเปลือยอกสวมกางเกงขาสั้น และยังมีภาพหญิงเปลือยตลอดร่างอีกหลายภาพ ซึ่งบางภาพ เห็นอวัยวะเพศได้บ้าง ศาลฎีกาตัดสินว่าเป็นภาพลามก (คำพิพากษาฎีกาที่ 3510/2531 ]

ภาพหญิงสาวเปิดเผยเต้านมอย่างโจ่งแจ้ง ส่วนอวัยวะเพศ แม้จะมีผ้า อาภรณ์ปกปิดไว้ แต่ก็ปกปิดไว้ อย่างหมิ่นเหม่ ซึ่งนอกจากจะอยู่ในอิริยาบท ที่ไม่เรียบร้อย ไม่น่าดู ยังอยู่ในอิริยาบทที่น่าเกลียด น่าบัดสี อีกด้วย โดยบางภาพอยู่ในอิริยาบทนอนหงายถ่างขากว้าง ทำนองเจตนาอวดอวัยวะเพศอย่างเด่นชัด ส่วนภาพที่อยู่ในอิริยาบทนั่ง ก็นั่งถ่างขาออก แม้จะมีผ้าปกปิดอวัยวะเพศ ก็เป็นผ้าบางใส ซึ่งแสดงว่า ต้องการอวดอวัยวะเพศ เช่นเดียวกัน จึงเป็นภาพที่มีเจตนายั่งยุ ให้เกิดความใคร่ทางกามรมณ์โดยตรง ถือเป็นภาพลามก ตามความหมายในประมวลกฏหมายอาญา มาตรา 287 ( คำพิพากษาฎีกาที่ 6301/2533)

อวัยวะเทียมที่คุณของจริงถามมา แม้จะยังไม่คำพิพาษาฎีกาเป็นตัวอย่าง ก็น่าจะเป็นสิ่งลามกเช่นกัน ผู้ใดผลิต หรือจำหน่าย เพื่อการค้า ย่อมมีความผิด และมีโทษตามประมวลกฏหมายอาญา มาตรา 287

ครับ ถ้าทำเอง ใช้เอง ปกปิด มิดชิด ใครก็คงเอาผิดไม่ได้

คนข้างศาล


[ BACK TO LIST]
main พบแพทย์ คอมพิวเตอร์ เรื่องบ้าน เรื่องรถ เรื่องกฏหมาย เรื่องของผู้บริโภค เรื่องเบาๆ คลายเครียด
ห้องสมุด E-LIB[ hey.to/yimyam ][ pantip.com/ELIB ]

Best view with [IE3.02][NETSCAPE 4.05][OPERA 3.21]