มาที่นี่ ที่เดียว ได้อ่านบทความทางด้านการแพทย์ภาษาไทย
จากเกือบทุกโฮมเพจที่มีใน   INTERNET   ถ้าที่นี่ขัดข้อง ไปที่นี่ก็ได้ครับ
http://i.am/thaidoc    หรือ     http://hey.to/yimyam

ความสำคัญของทะเบียนสมรส (1)สามีและพี่แต่งงานจดทะเบียนสมรสเกือบ 10 ปีแล้ว ไม่มีลูกด้วยกัน แต่สามีมีลูกกับภริยาเก่า ซึ่งเลิกกัน
แล้ว 2 คน ปัจจุบันลูกทั้งสองคนอยู่กับแม่ของเขา ซึ่งไม่ได้ทำงาน โดยสามีของพี่เป็นคนส่งเสีย ค่าใช้จ่ายทั้งหมด พี่ก็ไม่ได้ว่าอะไร เพราะสามีก็ช่วยเหลือกิจการงานของบริษัทมากมาย ที่สำคัญพี่ไม่มีลูกกับเขา

แต่นับวันพี่มีความรู้สึกว่า เด็กอยากให้พ่อของเขาได้กลับไปอยู่กับแม่ยามแก่เฒ่า เพราะเขาสงสารแม่ ซึ่งภริยาเก่าก็ได้พยายามปรับปรุงตัวเองหลายอย่าง ที่เป็นสาเหตุให้สามีเลิกกับเขา จนสามีเอามาเล่าให้ฟังบ่อยๆ พี่ได้แต่นิ่งและพยายามปลง ๆ โดยใช้เวลาว่างส่วนใหญ่ไปกับงานของบริษัทและไปเที่ยวพักผ่อนกับเพื่อนฝูง

แต่เมื่อไม่นานมานี้ สามีเรียกทนายความบริษัทไปทำพินัยกรรม เนื่องจากทราบจากแพทย์ประจำตัวว่า เขาเริ่มมีอาการโรคหัวใจ ครั้งแรกสามีไม่ยอมบอกให้พี่รู้และไม่ให้ทนายความเล่าให้ฟัง จนบัดนี้พี่ก็ไม่ทราบแน่ชัดว่า สามีได้เขียนพินัยกรรมไว้อย่างไรบ้าง แต่ได้ทราบจากญาติสนิททางฝ่ายสามีซึ่งเขาไม่กล้ายืนยันว่า ได้ยกทรัพย์สินเกือบทั้งหมด ที่เป็นชื่อของสามีให้แก่ลูกสองคน และอดีตภริยาเก่าด้วย พี่จึงเริ่มมีปากเสียงกับสามี

คุณสุกัญญาคะ พี่ทนไม่ได้ที่สามีไม่มีความเมตตาธรรมเลย จริงอยู่ทรัพย์สมบัติหลายชิ้น ขณะนี้เป็นชื่อของสามี แต่ตอนที่สามีเลิกกับอดีตภริยามาอยู่กินแต่งงานกับพี่ ไม่มีอะไรติดตัวมาเลย เขาหนีปัญหาครอบครัวมาทำงานที่บริษัท ด้วยความขยันจึงทำให้พ่อแม่ของพี่ชอบ และสนับสนุนให้เราแต่งงานกัน ตลอดเวลาที่อยู่ด้วยกันไม่ว่าลูกหรืออดีตภริยาของเขาต้องการอะไร สามีก็จะให้ตลอดมา พี่ก็ไม่เคยว่ากลับ คิดว่าจะได้เป็นการชดเชยกับการที่ครอบครัวเขาไม่ได้อยู่ด้วยกัน ซึ่งมิได้หมายความว่าเป็นความผิดของพี่ เพราะเขาเลิกกันก่อนมาเจอพี่ การที่พี่ไม่มีลูกกับเขาก็มิได้หมายความว่า ไม่มีความจำเป็นต้องมีทรัพย์สมบัติติดตัว

ลองคิดดูว่าถ้าหากสามีเกิดเป็นอะไรไป พี่ยิ่งจำเป็นจะต้องมีทรัพย์สมบัติของพี่ไว้เลี้ยงตัวเอง เพราะไม่มีลูกหรือหลานคอยดูแลในยามแก่เฒ่า พี่เสียใจอย่างยิ่งที่ทรัพย์สมบัติของพี่ที่ผ่านมา พี่ละเลยไม่ใส่ใจที่จะใส่ชื่อตัวเองด้วยเพราะหวังเครดิตในทางธุรกิจของสามี ท้ายที่สุดสามีก็นำมาอ้างว่า จะมีพ่อคนไหนใจดำที่จะไม่ยกสมบัติของตนเองให้ลูก

อยากถามคุณสุกัญญาว่า สมมุติว่าพินัยกรรมของสามียกทรัพย์สมบัติ ที่เป็นชื่อของสามีทั้งหมดให้แก่ลูก และอดีตภริยาจริง โดยไม่ยกให้พี่เลยจะถือได้หรือไม่ว่าพินัยกรรมฉบับนี้ไม่ถูกต้อง หากวันข้างหน้าสามีพี่เป็นอะไรไป พี่จะมีสิทธิยกเลิกพินัยกรรมฉบับนี้ได้หรือไม่

คุณปุ้ม บางนาความสำคัญของการจดทะเบียนสมรสประการหนึ่งคือ ไม่ว่าคู่สมรสอีกฝ่ายหนึ่ง จะไม่ได้ทำงานมีรายได้ที่จะสร้างทรัพย์สินชิ้นใดด้วยก็ตาม เช่น ภริยาที่เป็นแม่บ้าน หรือสามีที่ยากจนแต่งงานกับภริยาที่ร่ำรวย ซึ่งหากมีทรัพย์สินชิ้นใดที่สร้างขึ้นมาระหว่างจดทะเบียนสมรสกัน แม้ว่าทรัพย์สินนั้น จะเกิดจากน้ำพักน้ำแรงของฝ่ายหนึ่งเพียงฝ่ายเดียวก็ตาม ทรัพย์สินเหล่านั้นก็ต้องถือว่า เป็นสินสมรส เพราะได้มาในระหว่างสมรส

การที่คู่สมรสฝ่ายใดจะทำพินัยกรรมยกสินสมรสให้แก่บุคคลใด ซึ่งถือว่าเป็นการจัดการสินสมรสอย่างหนึ่ง คือ เป็นการจำหน่ายสินสมรสซึ่งจะมีผล เมื่อคู่สมรสผู้จำหน่ายนั้น ได้ถึงแก่ความตาย ประมวลกฎหมายแพ่ง และพาณิชย์มาตรา 1481 ได้บัญญัติไว้ว่า "สามีหรือภริยาไม่มีอำนาจทำพินัยกรรมยกสินสมรส ที่เกินกว่าส่วนของตนให้แก่บุคคลใดได้"

ดังนั้น แม้สามีจะมีชื่อเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ทรัพย์ชิ้นใด จะถือว่าผู้มีชื่อเป็นเจ้าของมีสิทธิ ที่จะนำทรัพย์ชิ้นนั้นไปยกให้ใครก็ได้นั้น ยังไม่ถูกต้องนัก เพราะถ้าหากทรัพย์สมบัติชิ้นนั้นเป็นสินสมรส คู่สมรสที่ไม่มีชื่อเป็นเจ้าของนั้น ยังมีกรรมสิทธิ์อยู่ด้วยครึ่งหนึ่งเสมอ คู่สมรสจึงไม่อาจจะยก ส่วนที่ไม่ใช่ของตนนำไปให้ผู้อื่นได้

อันที่จริงแล้วการทำพินัยกรรมเป็นสิทธิเฉพาะตัวของแต่ละคน ไม่มีใครจะไปห้ามไม่ให้ผู้อื่น ทำพินัยกรรมของเขาเองได้ ยิ่งถ้าเป็นสินส่วนตัวของเขาจะทำพินัยกรรมสินส่วนตัวให้ใครก็ได้ แต่ถ้าเป็นสินสมรสอยู่ร่วมด้วยแล้ว กฎหมายจะกำหนดไว้ว่า แต่คู่สมรสผู้ทำพินัยกรรมนั้น จะทำพินัยกรรมจำหน่ายสินสมรสยกให้แก่บุคคลใดเกินกว่าส่วนของตนไม่ได้

ดังนั้นสามีจึงมีสิทธิทำพินัยกรรมของตนเองได้ และไม่ได้ทำให้พินัยกรรมฉบับนี้เสียไปทั้งฉบับ เพียงแต่พินัยกรรมจะมีผลบังคับใช้ได้เฉพาะสินส่วนตัว หรือสินสมรสที่เป็นส่วนของผู้ทำพินัยกรรมเท่านั้น จะไม่มีผลไปบังคับถึงสินสมรสที่เกินส่วนซึ่งเป็นของภริยาได้ และศาลฎีกายังได้เคยวินิจฉัยไปถึงว่ามาตรา 1481 นี้เป็นบทบังคับเด็ดขาดคือ แม้อีกฝ่ายหนึ่งจะยินยอมก็ตามโดยภริยาลงชื่อ ยินยอมให้สามีทำพินัยกรรมได้ แต่ถ้าภริยาไม่ใช่ผู้ทำพินัยกรรมหรือเจ้าของพินัยกรรมซึ่งไม่ได้ทำพินัยกรรมระบุยกให้ไว้ด้วยแล้ว พินัยกรรมของสามีก็ไม่มีผลผูกพันส่วนของภริยาได้ และสมมุติว่าพินัยกรรมฉบับนี้สามียกสินสมรสให้ผู้อื่นหมด คุณก็จะเป็นผู้มีส่วนได้เสียสามารถโต้แย้งทรัพย์สินส่วนที่เป็นของคุณในพินัยกรรมฉบันนี้ในวันข้างหน้าได้.

สุกัญญา รัตนนาคินทร์


(update 8 เมษายน 2002)
[ ที่มา... หนังสือพิมพ์เดลินิวส์   วันอังคารที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2545 ]


[ BACK TO LIST]

main พบแพทย์ คอมพิวเตอร์ เรื่องบ้าน เรื่องรถ เรื่องกฏหมาย เรื่องของผู้บริโภค เรื่องเบาๆ คลายเครียด

มีปัญหาสุขภาพ ที่นี่มีคำตอบ ห้องสมุดE-LIB[ hey.to/yimyam ][ i.am/thaidoc ]
Best view with [IE3.02][NETSCAPE 4.05][OPERA 3.21] resolution 800x600