สามีจะได้สมบัติเท่าไร เมื่อฉันตาย


นภา จดทะเบียนสมรสกับสามีมากว่า 20 ปี มีลูกด้วยกัน 2 คน ทั้งสองไม่มีอะไรติดตัวมาเลย
เริ่มทำการค้าสร้างครอบครัวกันจนเกิดทรัพย์สินเงินทองมากมาย ซื้อที่ดินเก็บไว้บ้าง
เธอบอกว่า สามีเธอยังเป็นลูกแหง่ของพ่อแม่พี่น้อง ยังชอบเที่ยวเตร่หาความสำราญ เคยมีเรื่องทะเลาะกัน ถึงขั้นจะหย่าขาดจากกันหลายครั้ง โดยสามียอมแบ่งสมบัติให้ภรรยา 10 ล้าน แต่หย่าไม่ได้สักที เพราะเรื่องหย่ารู้ไปถึงหูพี่น้องของสามี

ญาติพี่น้องของสามีพูดว่า " โง่ หย่าทำไม เงินทองหามาได้ อยู่ๆ จะไปแบ่งให้คนอื่น 10 ล้าน อยากอย่าก็ให้มันออกไปแต่ตัวสิ " ในที่สุดสามีก็ไม่หย่า

ต่อมาเธอกับสามีไปซื้อที่ดินแปลงหนึ่ง กำลังจะโอนกัน อยู่ๆ ในขณะนั้นเพื่อนสามีคนหนึ่งพาผู้หญิงเสียงดีไปให้สามีเธอ ในที่สุดก็ได้เสียกับหญิงเสียงดีคนนั้น

พฤติกรรมต่อมาคือ สามีจะขอออกไปเที่ยวนอกบ้าน อ้างว่า " ขอให้เขามีความสุขบ้าง" จนลูกคนเล็กถามพ่อว่า " การที่พ่อไปเที่ยวกับผู้หญิงอย่างนี้สังคมยอมรับใช่ไหม ถ้าเป็นผู้หญิง ถ้าเป็นแม่ไปเที่ยวอย่างนี้บ้าง แม่จะทำได้ไหม " แต่พ่อไม่ฟังเสียงลูกเสียแล้ว

เธอเล่าอีกว่า หลังจากสามีไปมีความสัมพันธ์กับหญิงอื่น มีโทรศัพท์ของชายคนหนึ่งแจ้งว่า ห้ามเธอไปยุ่งเกี่ยวและข่มขู่เธอว่าไม่ให้ยุ่งกับการกระทำของสามีเธอ เพราะตลอดเวลา ชายที่โทรศัพท์จะอยู่ใกล้ๆ เธอเสมอ

เธอตกใจมาก จึงไปถามสามีว่าเรื่องนี้จะทำอย่างไร แล้วปัญหาครอบครัวจะแก้ไขกันอย่างไร สามีเธอขอให้เธอยอมรับเงินจำนวนมากประจำทุกเดือน แลกกับความสุขที่เขาออกไปเที่ยวกับหญิงคนนั้น

เธอขมขื่นมาก ไปปรึกษาคนที่เธออ้างว่าเป็นนักปฏิบัติธรรม นักปฏิบัติธรรมบอกเธอว่า " ทำใจได้ไหม ถ้าเป็นความสุขของสามี ก็ให้ยอมๆ ไปก็แล้วกัน" เธอก็เชื่อ แต่เธอขอถามนักกฎหมายว่า
" ที่ดินแปลงใหม่ที่ซื้อมา ดิฉันจะใส่ชื่อลูก 2 คนและตัวดิฉัน ถ้าดิฉันตายไป สามีฉันจะได้รับส่วนแบ่ง จากที่ดินแปลงนี้อย่างไรบ้าง ที่ถามเพราะความจริงไม่อยากให้เขาได้อะไรเลย ซึ่งเป็นไปไม่ได้ แต่ถ้าเขาจะได้ ก็อยากให้เขาได้น้อยที่สุด แล้วเขาจะเอาของลูกได้ไหม เพราะกลัวว่าสมบัติของฉัน สามีจะเอาไปให้เมียน้อยหมด "
นภาโทรศัพท์ปรึกษาดิฉัน เริ่มเล่าด้วยน้ำเสียงที่เข้มแข็ง แต่พอมาถึงตอนที่ญาติพี่น้องพูดถึงเธอ เธอก็ร้องไห้ และนักปฏิบัติธรรมยังส่งเสริมสังคมผู้ชายไทยให้ไปหาความสุขใส่ตัวได้โดยไม่เห็นใจเธอ


ดิฉันแนะนำเธอดังนี้
(1.) นภาควรนำข้อความที่มีชายคนที่โทรศัพท์ไปข่มขู่เธอ ไปแจ้งความไว้เป็นหลักฐานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ ขอถ่ายสำเนาบันทึกประจำวันเก็บไว้เป็นหลักฐาน

(2.) ไม่ควรส่งเสริมสามีให้มีความสุขตามที่นักปฏิบัติธรรมแนะนำ นั่นไม่ใช่การแก้ปัญหาความไม่สงบ อันเกิดจากการกระทำของสามี ปัจจุบันสังคมไทยเปลี่ยนแปลงแล้ว ผู้ชายที่เป็นสามีจะไม่เห็นแก่ตัว หาความสุขบนความทุกข์ของผู้หญิงที่เป็นภรรยาแล้ว

(3.) เมื่อนภาตาย ที่ดินส่วนที่มีชื่อของนภา จะถูกแบ่งแยกออกเป็น 2 ส่วน ส่วนแรกเป็นสินสมรส เพราะได้มาในระหว่างการเป็นสามีภรรยา สามีได้ไปครึ่งหนึ่ง ที่เหลือเป็นมรดก แบ่งตามประมวลกฎหมายแพ่ง

มาตรา 1629 บัญญัติว่า "ทายาทโดยธรรมมี 6 ลำดับเท่านั้น และภายใต้บังคับมาตรา 1630 วรรค 2 แต่ละลำดับมีสิทธิได้รับมรดกก่อนหลังดังต่อไปนี้คือ
(1) ผู้สืบสันดาน (2) บิดามารดา (3) พี่น้องร่วมบิดามารดา (4) พี่น้องร่วมบิดาหรือมารดาเดียวกัน (5) ปู่ ย่า ตา ยาย (6) ลุง ป้า น้า อา
คู่สมรสที่ยังมีชีวิตอยู่นั้นก็เป็นทายาทโดยธรรม ภายใต้บังคับของบทบัญญัติพิเศษแห่งมาตรา 1635 "

ทายาทของนภาที่จะรับมรดกมีลูก 2 คน และสามี สามีจะได้มรดกเท่าไรเป็นไปตาม
มาตรา 1635 ลำดับและส่วนแบ่งของคู่สมรสที่ยังมีชีวิตอยู่ในการรับมรดกของผู้ตายนั้น ให้เป็นไปดังต่อไปนี้
(1) ถ้ามีทายาทตามมาตรา 1629 (1) ซึ่งยังมีชีวิตอยู่หรือมีผู้รับมรดกแทนที่แล้วแต่กรณี คู่สมรสที่ยังมีชีวิตอยู่นั้น มีสิทธิได้ส่วนแบ่งเสมือนหนึ่งว่าตนเป็นทายาทชั้นบุตร

นภามีที่ดิน 3 ไร่ ใส่ชื่อลูก 2 คน นภาจะเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในที่ดิน 1 ไร่ เมื่อนภาเสียชีวิต ที่ดิน 1 ไร่ ครึ่งหนึ่งคือ 200 ตารางวา เป็นสินสมรสส่วนที่สามีได้รับ อีก 200 ตารางวา ตามกฎหมายต้องแบ่ง 3 ส่วน จะได้คนละ 66.6 ตารางวา สามีของนภาจะได้ไปทั้งหมด 266.6 ตารางวาค่ะ เป็นอย่างไรคะได้น้อยที่สุดตามที่คุณนภาต้องการหรือเปล่า

(4.) ที่ดินชื่อของลูก ผู้ใดมีชื่อผู้นั้นเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ สามีนภาเรียกร้องไม่ได้
ดิฉันคิดว่าสามีของคุณนภาย่อมต้องให้ความเป็นธรรมแก่คุณนภากับลูกค่ะ ขอให้โชคดี

มยุรี ภัคดุรงค์
สำนักทนายความทองใบ ทองเปาด์

(update 29 กรกฎาคม 2002)
[ ที่มา...นิตยสารหมอชาวบ้าน ปีที่ 23 ฉบับที่ 273 มกราคม 2545 ]


[ BACK TO LIST]

main พบแพทย์ คอมพิวเตอร์ เรื่องบ้าน เรื่องรถ เรื่องกฏหมาย เรื่องของผู้บริโภค เรื่องเบาๆ คลายเครียด

มีปัญหาสุขภาพ ที่นี่มีคำตอบ ห้องสมุด E-LIB
Best view with [IE3.02][NETSCAPE 4.05][OPERA 3.21] resolution 800x600