คดีข่มขืนต้องยอมความไม่ได้


คดี อาญามี ๒ ประเภทคือ ความผิดยอมความไม่ได้ และความผิดยอมความได้ มีคดีอะไรบ้าง ชาวบ้านส่วนใหญ่ไม่ทราบ เช่น ชาวบ้านถูกหลอกเดินทางไปทำงานต่างประเทศเมื่อจ่ายเงินแล้วกลับไม่ได้เดินทางไปแจ้งความว่าถูกหลอกแต่ตำรวจยังไม่จับสักที เวลาเลยไปเป็นปีคนที่รับเงินไปเดินลอยหน้าลอยตาให้เห็น ครั้นผู้เสียหายจะให้ตำรวจจับ ตำรวจยังไม่จับ เพราะไม่มีหมายจับ ดิฉันจึงขออ่านบันทึกประจำวัน ในนั้นเขียน “แจ้งไว้เป็นหลักฐาน” ถ้ามีคำนี้ในบันทึกประจำวันเมื่อไร เป็นอันว่าจับผู้ร้ายดำเนินคดีไม่ได้ เพราะผู้แจ้งไม่ได้แจ้งว่า “ประสงค์ดำเนินคดี”

ความจริงคำว่าประสงค์จะดำเนินคดี ผู้เสียหายไม่จำต้องบอกเจ้าหน้าที่หรอก ผุ้เสียหายไปพบเจ้าหน้าที่ตำรวจก็หวังให้ดำเนินคดีตามทกฎหมาย ผู้เสียหายไปพบเจ้าหน้าที่ตำรวจก็หวังจะให้ดำเนินคดีตามกฎหมาย ส่วนคดีจะยอมได้หรือไม่ได้นั้นเมื่อจับผู้ต้องหาได้แล้วค่อยว่ากันไป

ดิฉันจึงขอกล่าวถึงคดีในกฎหมายอาญาที่ยอมความได้ มีดังนี้

มาตรา ๒๗๒ ผู้ใด

(๑) เอาชื่อ รูป รอยประดิษฐ์ หรือข้อความใดๆ ในการประกอบการค้าของผู้อื่นมาใช้ หรือทำให้ปรากฏที่สินค้า หีบ ห่อ วัตถุที่ใช้หุ้มห่อ แจ้งความรายการแสดงราคา จดหมายเกี่ยวกับการค้าหรือสิ่งอื่นทำนองเดียวกัน เพื่อให้ประชาชนหลงเชื่อว่าเป็นสินค้าหรือการค้าของผู้อื่นนั้น

(๒) เลียนป้าย หรือสิ่งอื่นทำนองเดียวกันจนประชาชนน่าจะหลงเชื่อว่าสถานที่การค้าของตนเป็นสถานที่การค้าของผู้อื่นที่ตั้งอยู่ใกล้เคียง

(๓) ไขข่าวแพร่หลายซึ่งข้อความเท็จเพื่อให้เสียความเชื่อถือในสถานที่การค้า สินค้าอุตสาหกรรมหรือพานิชย์การของผู้หนึ่งผู้ใด โดยมุ่งประโยชน์แก่การค้าของตน ต้องระวางโทษจำคุก…

มาตรา ๒๗๖ ผู้ใดข่มขืนกระทำชำเราหญิงซึ่งมิใช่ภรยาของตนโดยขู่เข็ญด้วยประการใดๆ โดยใช้กำลังประทุษร้าย โดยหญิงอยู่ในภาวะที่ไม่สามารถขัดขืนได้หรือโดยทำให้ผู้หญิงเข้าใจผิดว่าตนเป็นบุคคลอื่น ต้องระวางโทษจำคุก…

มาตรา ๒๗๘ ผู้ใดกระทำการอนาจารแก่บุคคลอายุต่ำกว่า ๑๕ ปี โดยขู่เข็ญด้วยประการใดๆ โดยใช้กำลังประทุษร้าย โดยบุคคลนั้นอยู่ในภาวะที่ไม่สามารถขัดขืนได้ หรือโดยทำให้บุคคลนั้นเข้าใจผิดว่าตนเป็นบุคคลอื่นต้องระวางโทษจำคุก…

มาตรา ๒๘๔ ผู้ใดพาผู้อื่นไปเพื่อการอนาจารโดยใช้อุบายหลอกลวงขู่เข็ญ ใช้กำลังประทุษร้าย ใช้อำนาจครอบงำผิดคลองธรรม หรือใช้วิธีข่มขืนใจด้วยประการอื่นใด ต้องระวางโทษจำคุก…

มาตรา ๓๐๙ ความผิดฐานหน่วงเหนี่ยวทำให้เสื่อมเสียเสรีภาพ

มาตรา ๓๒๒-มาตรา ๓๒๓ การเปิดเผยความลับ กระทำโดยคนทั่วไป กระทำโดยผู้ที่มีหน้าที่ทางวิชาทำให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด ต้องระวางโทษจำคุก…

มาตรา ๓๒๔ ผู้ใดโดยเหตุที่ตนมีตำแหน่งหน้าที่วิชาชีพ หรืออาชีพอันเป็นที่ไว้วางใจล่วงรู้หรือได้มาซึ่งความลับของผู้อื่นเกี่ยวกับอุตสาหกรรม การค้นพบ หรือการนิมิตในวิทยาศาสตร์ เปิดเผยหรือใช้ความลับนั้น เพื่อประโยชน์ตนเองผู้อื่น ต้องระวางโทษจำคุก…

มาตรา ๓๒๖-มาตรา ๓๒๘ ความผิดฐานใส่ความหมิ่นประมาท ด้วยการพูด การเขียน การโฆษณา เป็นการกระทำต่อผู้เสียหายโดยตรง หรือหมิ่นประมาทคนตายทำให้บิดามารดา คู่สมรส เสียหายต่อชื่อเสียงถูกดูหมิ่นหรือถูกเกลียดชัง

มาตรา ๓๔๑ ความผิดฐานฉ้อโกง
มาตรา ๓๔๙ ความผิดฐานโกงเจ้าหนี้
มาตรา ๓๕๒ ความผิดฐานยักยอกทรัพย์
มาตรา ๓๕๘ ความผิดฐานให้เสียทรัพย์
มาตรา ๓๖๒ ความผิดฐานบุกรุก

ความผิดที่กล่าวมานี้ เป็นคดียอมความได้ ถ้าผู้เสียหายประสงค์ดำเนินคดีกับผู้กระทำผิด จะต้องรีบแจ้งความภายใน ๓ เดือน การแจ้งความ ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจว่า “ประสงค์จะดำเนินคดี” อ่านบันทึกประจำวันก่อนถ้ามีข้อความเพียง “แจ้งไว้เป็นหลักฐาน” ให้แจ้งใหม่ให้ชัดเจนเมื่อแจ้งความแล้วผลของอายุความ จะยาวออกไปอีก ๕ ปี ถ้าผู้ต้องหาคดีฉ้อโกง ผู้ต้องหาคิดจะหลบหนี จะต้องหนีไปถึง ๕ ปี

สำหรับคดีความผิดยอมความได้ ผู้เสียหายดำเนินคดีเองได้ โดยว่าจ้างทนายความให้ฟ้องต่อศาล ผู้เสียหายต้องให้การครั้งแรก เรียกว่า “การไต่สวนมูลฟ้อง” เพื่อให้ศาลพิจารณาว่าคดีพอมีหลักฐานเชื่อได้หรือไม่ว่าจำเลยกระทำความ ถ้าพอฟังได้ ศาลจะสั่งว่าคดีมีมูลจำเลยต้องไปประกันตัวสู้คดี แต่ถ้าจำเลยไม่ประกันตัวและหลบหนี ศาลจะออกหมายจับ จำเลยคิดจะหนีก็ต้องหนี ๕ ปีเช่นกัน

เหตุที่พูดถึงคดียอมความได้ เพราะว่า คุณลินมีน้องสาวคนที่ถูกผู้ชายซึ่งเป้นตำรวจหลอกไปข่มขืนตั้งแต่น้องอายุ ๑๘ ปี หลังจากนั้นผู้ชายหลอกอีกว่าจะเลี้ยงดูจะทำหน้าที่สามีที่ดี จนน้องตายใจอยู่มาได้ ๓ ปี บัดนี้น้องสาวทราบว่าสามีมีภรรยาที่จดทะเบียนสมรสและมีลูกแล้ว น้องเสียใจมาก คุณลินจึงโทรศัพท์ถามว่าจะทำอย่างไรได้บ้าง จะแจ้งความว่าข่มขืนได้ไหม จะเรียกค่าเสียหายได้ไหม

คดีข่มขืนในต่างประเทศ เป็นคดีที่ยอมความไม่ได้

แต่ประเทศไทย คดีข่มขืนเป็นคดียอมความได้ จึงทำให้ผู้ชายที่รอบรู้ทั้งหลาย ใช้ช่องโหว่ของกฎหมายนี้ข่มขืนแล้วหลอกผู้หญิงว่าจะเลี้ยงดู แต่เมื่อพ้น ๓ เดือนไปแล้วชายไม่เลี้ยงดูและหนีไป คดีข่มขืนกลายเป็นคดีที่ขาดอายุความ เพราะผู้เสียหายไม่ได้แจ้งความดำเนินคดีไว้จึงทำให้ผู้หญิงที่ไม่ทันเล่ห์เหลี่ยมของผู้ชาย ต้องถูกข่มขืนไปโดยไม่สามารถเรียกค่าเสียหายได้

สาเหตุที่เรียกค่าเสียหายไม่ได้ เพราะผู้หญิงที่ถูกข่มขืนหรือภาษากฎหมายเรียกว่า “ถูกกระทำการทุรศีลธรรม” หญิงจะต้องดำเนินคดีอาญากับชายที่ข่มขืนก่อนจึงจะเรียกค่าเสียหายได้ตามกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

มาตรา ๔๔๑ ในกรรีทำให้เขาเสียหายแก่ร่างกายหรืออนามัยก็ดี ในกรณีทำให้เขาเสียเสรีภาพก็ดี ผู้เสียหายจะเรียกร้องเอาค่าสินไหมทดแทนเพื่อความที่เสียหายอย่างอื่นอันมิใช่ตัวเงินด้วยอีกก็ได้ สิทะเรียกร้องอันนี้ไม่โอนกันได้ และไม่ตกสืบไปถึงทายาท เว้นแต่สิทธินั้นจะได้รับสภาพกันไว้โดยสัญญาหรือได้เริ่มฟ้องคดีความตามสิทธินั้นแล้ว

อนึ่ง หญิงที่ต้องเสียหาย เพราะผุ้ใดทำผิดอาญาเป็นทุรศีลธรรมแก่ตนก็ย่อมมีสิทธิเรียกร้องทำนองเดียวกัน

ดิฉันจึงขอเรียกร้องให้แก้ไขกำหมายเรื่องข่มขืนว่า คดีข่มขืนเป็นคดียอมความไม่ได้.

มณีรัตน์ (มยุรี) ภัคดุรงค์(update 1 พฤษภาคม 2006)
[ ที่มา.. นิตยสารหมอชาวบ้าน ปีที่ 27 ฉบับที่ 316 สิงหาคม 2548 ]


[ BACK TO LIST]

main พบแพทย์ คอมพิวเตอร์ เรื่องบ้าน เรื่องรถ เรื่องกฏหมาย เรื่องของผู้บริโภค เรื่องเบาๆ คลายเครียด

มีปัญหาสุขภาพ ที่นี่มีคำตอบ ห้องสมุด E-LIB
Best view with [IE3.02][NETSCAPE 4.05][OPERA 3.21] resolution 800x600