จะไปประกันตัวให้เพื่อนดีไหม


คุณตาโทรศัพท์ปรึกษากับดิฉันว่า เพื่อนมีปัญหา คือตัวเพื่อนเองกับแฟนเขามียาบ้า 10 เม็ด เพื่อนบอกว่าไม่รู้เรื่อง เขาจะขึ้นศาลพรุ่งนี้อยากรู้ว่าจะต้องทำอะไร เห็นเป็นเพื่อนอยากไปช่วยประกันตัวให้เขาการประกันตัวต้องรับผิดชอบอะไรบ้าง

คดียาบ้าเป็นคดีนโยบายของรัฐ ขณะนี้ประเทศไทยกำลังมีปัญหาว่า ทำไม่ยาบ้ามีมากขึ้น สาเหตุเกิดจากอะไร คนค้าเคยคิดถึงความหายนะที่จะเกิดในอนาคตหรือไม่? ถ้ากำจัดยาบ้าไม่ได้ อนาคตของประเทศไทยจะมีแต่คนสมองไม่ดี ไม่มีประสิทธิภาพดูแลประเทศชาติรัฐจึงมีนโยบายปราบปรามมากขึ้น บุคคลใดที่ครอบครองยาเสพติดไว้ต้องถูกดำเนินคดี การประกันตัวจึงเป็นเรื่องสำคัญ ถ้าไม่มีเหตุผลเพียงพอ อาจไม่ได้ประกันก็ได้

การประกันตัวจำเลย คือการรับรองโดยการวางเงินหรือทรัพย์สินตามจำนวนที่ถูกกำหนดไว้เป็นหลักประกันนายประกันจะรับผิดชอบ ถ้าจำเลยหลบหนี ศาลจะสั่งปรับเงินเต็มจำนวนที่ได้ทำสัญญาประกันไว้กับศาล

การประกันตัว มีหลักเกณฑ์ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ดังนี้

มาตรา 106 คำร้องขอให้ปล่อิยผู้ต้องหาหรือจำเลยชั่วคราวโดยไม่ต้องมีประกันหรือมีประกัน หรือมีประกันและหลักประกัน ไม่ว่าผู้นั้นต้องควบคุมหรือขังตามหมายศาลย่อมยื่นได้โดยผู้ต้องหาจำเลย หรือผู้มีประโยชน์เกี่ยวข้องดังนี้

(1) เมื่อผู้ต้องหาถูกควบคุมอยู่ และยังมิได้ถูกฟ้องศาลให้ยื่นต่อพนักงานสอบสวน หรือพนักงานอัยการ แล้วแต่กรณี

(2) เมื่อผู้ต้องหาต้องขังตามหมายศาล และยังมิได้ถูกฟ้องต่อศาลให้ยื่นต่อศาลนั้น

(3) เมื่อผู้ต้องหาถูกฟ้องแล้ว ให้ยื่นต่อศาลชั้นต้นที่ชำระคดีนั้น

(4) เมื่อศาลอ่านคำพิพากษาศาลชั้นต้นหรือศาลอุทธรณ์แล้ว ยังไม่มีการยื่นอุทธรณ์หรือฎีกา หรือมีการยื่นอุทธรณ์หรือฎีกาแล้วแต่ยังไม่ได้ส่งสำนวนไปยังศาลอุทธรณ์หรือศาลฎีกา ให้ยื่นต่อศาลชั้นต้นที่ชำระคดีนั้น

ในกรณีที่ศาลชั้นต้นเห็นสมควรให้ปล่อยชั่วคราว ให้ศาลชั้นต้นสั่งอนุญาต มิฉะนั้นให้รีบส่งคำร้องพร้อมสำนวนไปให้ศาลอุทธรณ์หรือศาลฎีกาเพื่อสั่ง แล้วแต่กรณี

(5) เมื่อศาลส่งสำนวนไปยังศาลอุทธรณ์หรือศาลฎีกาแล้ว จะยื่นต่อศาลชั้นต้นที่ชำระคดีนั้นหรือจะยื่นต่อศาลอุทธรณ์หรือศาลฎีกาแล้วแต่กรณีก็ได้

ในกรณีที่ยื่นต่อศาลชั้นต้น ให้ศาลชั้นต้นรีบส่งคำร้องไปยังศาลอุทธรณ์หรือศาลฎีกาเพื่อส่งแล้วแต่กรณี

มาตรา 108 ในการวินิจฉัยคำร้องขอให้ปล่อยชั่วคราว ต้องพิจารณาข้อเหล่านี้ประกอบ

(1) ความหนักเบาแห่งข้อหา

(2) พยานหลักฐานที่ปรากฏแล้วมีเพียงใด

(3) พฤติการณ์ต่างๆ แห่งคดีเป็นอย่างไร

(4) เชื่อถือผู้ร้องขอประกันหรือหลักประกันได้เพียงไร

(5) ผู้ต้องหาหรือจำเลยน่าจะหลบหนีหรือไม่

(6) ภัยอันตรายหรือความเสียหายที่จะเกิดจากการปล่อยชั่วคราวมีเพียงใดหรือไม่

(7) ในกรณีที่ผู้ต้องหาหรือจำเลยต้องขังตามหมายศาล ถ้ามีคำคัดค้านของพนักงานสอบสวนพนักงานอัยการ โจทก์ หรือผู้เสียหาย แล้วแต่กรณีศาลพึงประกอบการวินิจฉัยได้…

มาตรา 108/1 การสั่งไม่ให้ปล่อยชั่วคราวจะกระทำได้ต่อเมื่อมีเหตุอันควรเชื่อเหตุใดเหตุหนึ่งดังต่อไปนี้

(1) ผู้ต้องหาหรือจำเลยจะหลบหนี

(2) ผู้ต้องหาหรือจำเลยจะไปยุ่งกับพยานหลักฐาน

(3) ผู้ต้องหาหรือจำเลยจะไปก่อเหตุอันตรายประการอื่น

(4) ผู้ร้องขอประกันหรือหลักประกันไม่น่าเชื่อถือ

(5) การปล่อยชั่วคราวเป็นอุปสรรคหรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อการสอบสวนของเจ้าพนักงานหรือการดำเนินคดีในศาล

คำสั่งไม่ให้ปล่อยชั่วคราวต้องแสดงเหตุผล และต้องแจ้งเหตุดังกล่าวให้ผู้ต้องหาหรือจำเลยและผู้ยื่นคำร้องขอให้ปล่อยชั่วคราวทราบเป็นหนังสือโดยเร็ว

ดิฉันแนะนำว่า ถ้าจะไปประกันเพื่อนต้องมีเงินสดหรือหลักทรัพย์ที่ประเมินราคาแล้ว หรือสมุดเงินฝากประจำ พร้อมใบรับรองของธนาคาร ว่านำไปประกันตัวจำเลยไปยื่นและทำสัญญาที่ศาล ภารกิจของนายประกัน คือ ต้องนำตัวจำเลยไปส่งศาลตามหมายหรือตามนัดถ้าจำเลยหลบหนีนายประกันต้องรับผิดชอบเพราะผิดสัญญาประกัน ศาลสั่งปรับเงินจำนวนวงเงินประกันตัวไว้ คดียาเสพติด ราคาประกันจึงสูง ควรให้ญาติเขาไปประกันตัวดีกว่า ถ้าจำเลยหลบหนี ญาติก็รับผิดชอบไป หรือควรบอกเพื่อนว่า ถ้าเกี่ยวข้องกับยาเสพติดจริง ให้เขารับสารภาพและรับโทษไปจะดีกว่าคนที่กระทำความผิดควรต้องถูกลงโทษ

เคยมีลูกศิษย์ถามว่า ญาติขอให้ไปประกันเงินกู้ดิฉันถามว่า แล้วเงินที่เขากู้เราได้ใช้ด้วยหรือเปล่า เธอตอบว่าไม่ แต่เธอกลัวญาติโกรธและเสียญาติไป ดิฉันอธิบายว่า การค้ำประกันคือการไปรับผิดชอบว่าจะชดใช้หนี้แทนลูกหนี้ทั้งหมด ผู้ค้ำประกันจะปฏิเสธว่าไม่รู้เรื่องไม่ได้ เพราะผู้ค้ำประกันได้ลงชื่อในสัญญาแล้ว เจ้าหนี้ฟ้องผู้ค้ำประกันคนเดียวได้ทันที ยอมเสียญาติหรือยอมใช้หนี้ ลูกศิษย์หัวเราะ ไม่ค้ำดีกว่า คุณตาก็เช่นกัน เธอบอกว่าไม่รู้กฎหมาย เลยต้องถาม รู้คำตอบอย่างนี้แล้วก็คงไม่ไปประกันตัวให้เพื่อนแล้ว เพราะกลัวไม่มีเงินไว้กินยามแก่.

มณีรัตน์ (มยุรี) ภัคดุรงค์(update กรกฎาคม 2006)
[ ที่มา.. นิตยสารหมอชาวบ้าน ปีที่ 27 ฉบับที่ 323 มีนาคม 2549]


[ BACK TO LIST]

main พบแพทย์ คอมพิวเตอร์ เรื่องบ้าน เรื่องรถ เรื่องกฏหมาย เรื่องของผู้บริโภค เรื่องเบาๆ คลายเครียด

มีปัญหาสุขภาพ ที่นี่มีคำตอบ ห้องสมุด E-LIB
Best view with [IE3.02][NETSCAPE 4.05][OPERA 3.21] resolution 800x600