สัญญาก่อนสมรส


ปัญหาที่เกิดขึ้นแต่ละวันในปีที่ผ่านมาแทบไม่ซ้ำกันเลย เนื่องจากต้นเหตุปัญหาได้ถูกวางแผนไว้ล่วงหน้าและเป็นโจทย์ที่ยากต่อการแก้ไข หากเราไม่แก้ไขที่ต้นเหตุ กฎหมายที่เรามีอยู่อาจใช้ไม่ได้ การพึ่งพิงกฎหมายนั้นต้องเอาข้อเท็จจริงไปเสนอไปชั่งน้ำหนักก่อนว่าจะเข้าหลักกฎหมายหรือไม่ ถ้ากฎหมายยังล้าสมัยก็ไม่อาจแก้ไขได้อีกต่อไป ดิฉันได้รับจดหมายฉบับหนึ่ง ลองช่วยกันคิดว่า อนาคตเราจะทำอย่างไรกับปัญหานี้>


ถาม : คุณ ส.ว.ทองใบ คุณมณีรัตน์ ที่นับถือ

ดิฉันมีปัญหาทุกข์ใจมานาน แต่ไม่รู้จะไปปรึกษาใคร ขอความกรุณาคุณอาช่วยคลี่คลายปัญหาให้หนูด้วยเถิดค่ะ จะเป็นพระคุณอย่างสูง คือว่า เพื่อนของดิฉันได้แนะนำให้รู้จักกับฝรั่งอเมริกาคนหนึ่ง เราคบกันได้ประมาณ 1 ปี เขาก็พาดิฉันไปจดทะเบียนที่เขตบางรักและในหนังสือสัญญาระบุว่าจะไม่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินทั้งสิ้น คุณอาว่าดีไหม และดิฉันก็ข้องใจ และไม่รู้ว่าจะอยู่กับเขาได้นานแค่ไหนค่ะ เพราะเขาก็อายุ 69 ปี แล้ว ถ้าดิฉันเลิกราหรืออย่าร้างกับเขา หรือว่าเขาเสียชีวิตดิฉันจะมีสิทธิอะไรบ้างค่ะ

และฝรั่งอเมริกา รัฐบาลจ่ายเดือนเท่าไร สำหรับผู้สูงอายุ ตอนนี้เขายังไปๆ มาๆ ระหว่างไทยและอเมริกาและเขาก็พาหนูไปให้บริษัททำวีซ่าให้หนูจ่ายไปแล้วกว่าแสนบาท ตอนนี้ก็ 8 เดือน แล้วค่ะ ยังไม่รู้เรื่องเลยว่าจะได้ไหม

เดือนหน้านี้เขาก็จะมาสร้างบ้านให้หนู และเขามีสิทธิอะไรกับบ้านที่จะสร้างไหมค่ะ และแน่นอนเขาใส่ชื่อของเขาด้วย ขนาดซื้อรถมอเตอร์ไซค์ให้หนู เขายังจะขอใส่ชื่อด้วย แต่ทางบริษัทบอกใส่ชื่อเขาไม่ได้ค่ะ ช่วยตอบให้ทราบด้วย ขอบคุณมากค่ะ

น้องพร


ตอบ : ยุคโลกาภิวัตน์ คนที่ไม่เคยรู้จักกัน ต่างชาติต่างศาสนา พากันเดินเข้าออกประเทศทั่วโลกได้ ทำให้สังคมมีชีวิตชีวา ประเทศที่มีคนจนก็ชื่นชอบเพราะมีชนต่างชาติหอบเอาเงินเข้าประเทศแม้จะใส่ขาสั้น ใส่เสื้อกล้าม ตัวเหม็นเหงื่อ (บางคนค่ะ) พักห้องเช่าเล็กเท่ารูหนู กินก๋วยเตี๋ยวชามละยี่สิบห้าบาท แต่ดูเหมือนกลายเป็นผู้มีอันจะกิน เป็นนักท่องเที่ยวต้องคอยต้อนรับไม่ทราบว่าทำไมหญิงไทยบางคนยอมผูกพันเป็นภรรยาทั้งที่ไม่รู้เรื่องภาษา ขนบธรรมเนียม และนิสัยใจคอที่แท้จริง มีเพื่อนแนะนำ มีนายหน้าจัดหาคู่ให้ ดิฉันเคยทำคดีให้ชาวต่างชาติขอเรียกสินสมรสจากภรรยาไทยเพราะไปบ้านจะได้อยู่ด้วยกันในประเทศไทย แต่ทราบภายหลังว่าซื้อที่ดินแล้วภรรยาไปใส่ชื่อญาติเป็นเจ้าของต้องมีการฟ้องร้องกัน

เดี๋ยวนี้ต่างชาติเขาระมัดระวังตัวเองมากขึ้นจนทำให้คิดว่าการอยู่ด้วยกันของหญิงไทยกับสามีต่างชาติอาจไม่ถึงการถือไม้เท้ายอดทองกระบองยอดเพชรปัญหาที่น้องพรถามก็เกิดจากการเรียนรู้บอกต่อกันไปของชาวต่างชาติแน่นอน

น่าเสียดายที่เขียนมาถามหลังจดทะเบียนสมรส การที่เขาให้คุณลงชื่อในสัญญาท้ายทะเบียนสมรสว่าจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับทรัพย์สินทั้งหมดนั้น เพราะเขาไม่ต้องการให้คุณไปยุ่งเกี่ยวกับสินส่วนตัวของเขา ซึ่งตามกฎหมายไทยทำได้ คือกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

มาตรา 2465 ถ้าสามีภริยามิได้ทำสัญญากันไว้ในเรื่องทรัพย์สินเป็นพิเศษก่อนสมรส ความสัมพันธ์ระหว่างสามีภริยาในเรื่องทรัพย์สินนั้รให้บังคับตามบทบัญญัติในหมวดนี้…

มาตรา 1466 สัญญาก่อนสมรสเป็นโมฆะ ถ้ามิได้จดแจ้งข้อตกลงกันเป็นสัญญาก่อนสมรสนั้นพร้อมกับการจดทะเบียนสมรสหรือมิได้ทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อคู่สมรสและพยานอย่างน้อยสองคน แนบไว้ท้ายทะเบียนสมรสและได้จดไว้ในทะเบียนสมรสพร้อมกับการจดทะเบียนสมรสว่าได้มีสัญญานั้นแนบไว้แล้ว

มาตรา 2473 สินส่วนตัวของคู่สมรสฝ่ายใดฝ่ายนั้นเป็นผู้จัดการ

ถ้าหลังจากจดทะเบียนสมรสแล้ว ทรัพย์สินใดที่หามาได้ถือว่าเป็นสินสมรส คุณมีสิทธิครึ่งหนึ่งถ้ามีการหย่า ต้องแบ่งครึ่งออกมาให้คุณ หรือเมื่อเขาเสียชีวิต สินสมรสจะถูกแบ่งครึ่งเป็นของคุณไป ส่วนอีกครึ่งหนึ่งเป็นมรดก คุณได้ส่วนแบ่งในฐานะเป็นทายาท 1 ส่วนถ้ามีลูกด้วยกันลูกจะได้ 1 ส่วน ถ้าเขายังมีพ่อแม่ พ่อแม่เขาจะได้ 1 ส่วน แต่ถ้าคุณไม่มีลูกกับเขาและเขาไม่มีพ่อแม่ทรัพย์สินครึ่งหนึ่งเป็นมรดกของคุณเพียงผู้เดียวเว้นแต่สามีคุณทำพินัยกรรมยกครึ่งหนึ่งของเขาให้กับคนอื่น

ถ้าซื้อที่ดินในระหว่างนี้ กรมที่ดินมีระเบียบเกี่ยวกับการได้มาซึ่งที่ดินของหญิงไทยที่สมรสกับคนต่างชาติด้วยการให้ซื้อและใส่ชื่อของหญิงไทยได้ แต่ต้องพาสามีต่างชาติไปลงชื่อที่กรมที่ดินว่าจะไม่ถือเอาที่ดินแปลงดังกล่าวเป็นสินสมรส ถ้าสามีต่างชาตินั้นยินยอมลงชื่อกรมที่ดินนั้นก็จะจดทะเบียนให้ แต่ถ้าคุณสามีไม่ยินยอมอยากได้ครึ่งหนึ่งด้วย คุณก็คงปลูกบ้านไม่ได้

ส่วนเงินเดือนของผู้สูงอายุชาวอเมริกันนั้น เป็นเงินที่เขาจ่ายประกันสังคมและเสียภาษีในประเทศเขาขณะที่ทำงาน มีวิธีคิดที่ไม่เท่ากัน ซึ่งดิฉันไม่ทราบหรอกค่ะคุณต้องถามจากตัวเขาเอง

การเข้าประเทศอเมริกาต้องขอวีซ่า ต้องเขียนประวัติส่วนตัว ต้องมีเงินฝากในธนาคาร มีอาชีพ แม้จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย กงสุลก็มีสิทธิปฏิเสธไม่ออกวีซ่าได้ เงินค่าทำวีซ่าหลายพันบาท ทางกงสุลไม่คืนให้ ที่คุณเสียเงินเป็นแสนบาท ดิฉันไม่แน่ใจว่าจะทำให้ได้หรือ ถ้าเข้าประเทศเขาไม่ได้ จะเรียกคืนได้หรือไม่ ต้องขึ้นอยู่กับข้อตกลงระหว่างบริษัททัวร์กับคุณค่ะ

สามีต่างชาติที่ซื้อรถมอเตอร์ไซค์ต้องใส่ชื่อเขาด้วย ไม่รู้ว่าหญิงไทยคิดถูกหรือคิดผิดที่ยอมเป็นภรรยา การที่เขาไม่ได้อยู่กับคุณ นามสกุลต่างชาติทำให้หญิงไทยบางคน เมื่อไปโรงพยาบาลต้องเสียเงินค่ารักษาแพง เพราะถูกคิดว่าเป็นคนมีเงิน ถ้าเขาไม่กลับมาอยู่กับคุณ คุณต้องไปฟ้องร้องเท่านั้น การไม่อยู่ด้วยกันฉันสามีภรรยา จะนานเท่าไรก็ตาม ไม่เป็นการหย่าโดยอัตโนมัติเพราะกฎหมายไทยยังยึดหลักว่า ต้องไปฟ้องเท่านั้น

ดิฉันก็มีความทุกข์กับคุณไปด้วยเหมือนกันขอให้คุณโชคดีไม่เจอปัญหาแบบนี้นะคะ.

มณีรัตน์ (มยุรี) ภัคดุรงค์(update 8 กรกฎาคม 2006)
[ ที่มา.. นิตยสารหมอชาวบ้าน ปีที่ 27 ฉบับที่ 321 มกราคม 2549]


[ BACK TO LIST]

main พบแพทย์ คอมพิวเตอร์ เรื่องบ้าน เรื่องรถ เรื่องกฏหมาย เรื่องของผู้บริโภค เรื่องเบาๆ คลายเครียด

มีปัญหาสุขภาพ ที่นี่มีคำตอบ ห้องสมุด E-LIB
Best view with [IE3.02][NETSCAPE 4.05][OPERA 3.21] resolution 800x600