ระดับศีลธรรม


ชีวิตสมรสกว่าจะปรับความคิด ความต่างกันของพื้นเพที่มา การอบรมสภาพแวดล้อมอาจใช้เวลากันบ้าง ถือว่าทั้งสองฝ่ายต้องยอมรับได้ ให้อภัยกันได้ ไม่ทิฐิ

แต่ปัญหาของการหย่าร้าง เบื้องหลังของความจริงคือการที่ฝ่ายชายปันใจให้หญิงอื่น ความรักสุดหัวใจกลายเป็นความโกรธและความชิงชังรังเกียจ เลยเถิดถึงขั้นอาฆาตข่มขู่ประดุจหนึ่งไม่เคยนอนเตียงเดียวกันมาก่อน คือสิ่งที่ไม่อาจให้อภัยกันได้

ชีวิตคู่ต้องมีความเป็นหนึ่งเสมอ

แม้ลูกในไส้ของตัวเองไม่ถือว่าภาระ ทั้งๆ ที่เป็นภาระทางศีลธรรมที่ผู้เป็นพ่อจะปฏิเสธได้อย่างไร จะตอบคำถามลูกได้อย่างไรเมื่อลูกถาม หรือสังคมถามไถ่ถึงความรับผิดชอบ

เพื่อนๆ ใกล้ชิดไม่อาจคาดคิดได้ว่าความรักและชีวิตแต่งงานของหนุ่มสาวคู่นี้ ก่อนแต่งงานแม้ว่าทั้งคู่จะเรียนต่างคณะต่างมหาวิทยาลัยแต่ใจนั้นหลอมเป็นใจเดียวมานานนับปี ทั้งคู่แต่งงานมีลูกสาวกำลังน่ารักน่าชังได้ไม่เกิน 2 ปี วิมานรักพังทลายจดทะเบียนหย่าร้างสร้างความรู้สึกแปลกใจระคนสงสัยในบรรดาหมู่มิตรสนิทและญาติพี่น้องของทั้งสองฝ่าย

อะไรคือสาเหตุของการหย่าร้าง อะไรคือสาเหตุของการฟ้องร้องหลังหย่าร้าง นี่คือปมของเรื่องซ้อนกัน

นางรชนิศอดีตภริยาของนายธีรนันท์จำใจฟ้องพ่อของลูกสาววัยไม่ถึงสองขวบดี สาเหตุหลังการหย่าร้างตามกฎหมายฝ่ายชายไม่ยอมจ่ายค่าอุปการะเลี้ยงดูตามข้อตกลงเขียนบันทึกไว้ท้ายทะเบียนการหย่า หรือให้บางครั้งและไม่ให้อีกเลย จึงจำต้องฟ้องศาลเพื่อเรียกร้องสิทธิของลูก

ชายนั้นยอมรับว่าตกลงกันจริงอยู่ แต่ขอฟ้องแย้งว่าเขาในฐานะเป็นจำเลยนั้นอ่านข้อตกลงในบันทึกแล้วไม่เห็นข้อความใดว่าจำเลยจะต้องจ่ายค่าอุปการะเลี้ยงดูลูกตามฟ้อง ขอให้ยกฟ้องเถอะ อ้างว่าภายหลังหย่า จำเลยจะแวะไปเยี่ยมลูกด้วยความคิดถึงแต่ไม่อาจพานพบหน้าลูกเพราะแม่กีดกันพาหลบหนีไปอยู่กับญาติที่จังหวัดพิจิตร

แต่จำเลยใช่ว่าจะละความพยายาม รู้ว่าลูกอยู่ที่ไหนก็ไปหาที่นั่นด้วยความยากลำบากยิ่ง ย่อมเป็นการกระทำที่ผิดศีลธรรม โจทก์ใช่ว่าจะมีฐานะมั่นคงก็หาไม่ เป็นเพียงผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์ รายได้ไม่เพียงพอจะอุปการะให้การศึกษาแก่ลูกได้ ขอให้ถอนอำนาจปกครองบุตรของโจทก์ ให้ภาระนั้นเป็นของจำเลยแต่เพียงผู้เดียว

เมื่อชายฟ้องแย้งเช่นนี้ มีหรือฝ่ายหญิงจะยอม ให้การแก้ฟ้องแย้งว่า แม้ว่าเงินเดือนไม่มากเหมือนกับสามีเป็นถึงวิศวกรบริษัทใหญ่โตก็จริงอยู่ แต่ลูกคนเดียวมีปัญญาเลี้ยงได้ไม่ต้องห่วง เหตุที่ส่งลูกไปอยู่กับญาติ เพราะฝ่ายชายขู่อาฆาตพี่เลี้ยงลูกจนต้องลาออก จึงจำใจต้องให้ลูกไปอยู่กับพี่สาวซึ่งไม่มีลูก ฝ่ายชายจะให้ความรักอบอุ่นลูกได้อย่างไร เพราะมีภริยาใหม่แล้ว เมื่อความจริงต้องเปิดเผยเช่นนี้ ขอให้ยกฟ้อง

คดีสู้กันถึงที่สุด ศาลฎีกาแผนกเยาวชนและครอบครัววินิจฉัยว่า ตามหลักกฎหมายที่บัญญัติไว้นั้น ภาระหน้าที่สำคัญของบิดามารดาคือการให้อุปการะเลี้ยงดูการศึกษาแก่บุตรผู้เยาว์ และมิได้หมดสิ้นไปเมื่อหย่ากัน

คดีนี้ศาลชั้นต้นวินิจฉัยเป็นยุติแล้วว่า ทั้งสองฝ่ายเป็นผู้ใช้อำนาจปกครองบุตรร่วมกัน แม้กฎหมายจะกำหนดการหย่าไว้ว่า ทั้งสองฝ่ายหรือฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดเป็นผู้รับผิดชอบค่าอุปการะเลี้ยงดูถ้าสามีภริยาหย่ากันด้วยความยินยอม ก็มีความหมายเพียงแต่ว่า ให้ตกลงตามนั้น

หากสามีภริยามิได้กำหนดค่าอุปการะเลี้ยงดูตามข้อตกลง ศาลย่อมกำหนดจำนวนเงินให้ได้ตามสมควร กฎหมายกำหนดไว้เช่นนั้น มิได้หมายความถึงขนาดที่ว่า "เมื่อข้อตกลงบันทึกการหย่าไม่ได้กำหนดให้จำเลยต้องรับภาระจำเลยก็ไม่ต้องรับผิดชอบจ่ายเงินเลี้ยงดูลูกตามที่ฎีกาจำเลยโต้แย้งแต่อย่างใดไม่"

พิเคราะห์ตามข้อตกลงในบันทึก ไม่ใช่ข้อความตกลงเรื่องค่าอุปการะเลี้ยงดูบุตรเป็นจำนวนเท่าใดแต่อย่างใด ตามกฎหมายศาลจึงมีอำนาจกำหนดให้จำเลยออกเงินค่าอุปการะเลี้ยงดูตามที่โจทก์นำสืบได้ความชัดเจนและจำเลยยอมรับ

ศาลฎีกาเห็นพ้องด้วยกับศาลชั้นต้นให้จำเลยจ่ายเงินอุปการะเลี้ยงดูบุตรย้อนหลังถึงวันฟ้อง 90,000 บาท และค่าอุปการะเลี้ยงดูแก่บุตรเป็นรายเดือน เดือนละ 5,000 บาท จนกว่าบุตรผู้เยาว์จะบรรลุนิติภาวะ

พิพากษาให้บังคับคดีไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

ข้อมูล : เทียบเคียงคำพิพากษาฎีกาที่ 2971/2544

รศ.พิศิษฐ์ ชวาลาธวัช(update 6 พฤศจิกายน 2006)
[ ที่มา.. หนังสือพิมพ์มติชน วันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2549 ปีที่ 29 ฉบับที่ 10458]


[ BACK TO LIST]

main พบแพทย์ คอมพิวเตอร์ เรื่องบ้าน เรื่องรถ เรื่องกฏหมาย เรื่องของผู้บริโภค เรื่องเบาๆ คลายเครียด

มีปัญหาสุขภาพ ที่นี่มีคำตอบ ห้องสมุด E-LIB
Best view with [IE3.02][NETSCAPE 4.05][OPERA 3.21] resolution 800x600