ทำอย่างไรให้ประกันจ่ายเร็วๆ


คุณนัด ปรึกษากับดิฉันว่า สามเดือนก่อน เดินบนทางเท้าออกจากบ้านที่เป็นถนนซอยอย่างระมัดระวัง มีรถสองแถวใหญ่รับจ้างส่งผู้โดยสารแซงรถเลนขวาแต่ไม่พ้นชนเธอบาดเจ็บกะโหลกศรีษะร้าว ถูกส่งโรงพยาบาลเอกชนจนแบกรับค่าใช้จ่ายไม่ไหว ไปใช้สิทธิราชการรักษาในโรงพยาบาลรัฐ ตำรวจบันทึกประจำวันไว้ และรอให้เธอหาย

ระหว่างรักษาตำรวจนัดให้ไปที่สถานีตำรวจ เพื่อเจรจาสามฝ่าย เมื่อไปถึงมีคนขับรถบอกไม่มีเงิน เจ้าของรถก็ไม่มา มีผู้แทนบริษัทประกันภัยรถไปเจรจา ผู้แทนบริษัทบอกว่า “บริษัทจะช่วย 10,000 บาทเอาไหม” เธอขอเรียกเพียง 20,000 บาท แต่ผู้แทนบริษัทเพิ่มให้เป็น 30,000 บาทเธอไม่ตกลงและไม่มีการติดต่ออีกทำอย่างไรดี

ประเทศไทยปกครองด้วยกฎหมาย แต่คนกลับไม่ปฏิบัติตาม ทั้งที่รถยนต์มีประกันแต่ผู้แทนบริษัทกลับถ่วงเวลา ไม่รับผิดชอบ

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

มาตรา 887 บัญญัติว่า

“อันว่าประกันภัยค้ำจุนนั้น คือสัญญาประกันภัย ซึ่งผู้รับประกันภัยตกลงว่าจะใช้ค่าสินไหม ทดแทนในนามของผู้เอาประกันภัยเพื่อความวินาศภัย อันเกิดขึ้นแก่บุคคลอีกบุคคลหนึ่ง และผู้ซึ่งเอาประกันภัย จะต้องรับผิดชอบ

บุคคลผู้ต้องเสียหายชอบที่จะได้รับค่าสินไหมทดแทนตามที่ตนควรจะได้นั้นจากผู้รับประกันภัยโดยตรง แต่ค่าสินไหมทดแทนเช่นว่านี้หาอาจจะคิดเกินไปกว่าจำนวนอันผู้รับประกันภัยจะพึงต้องใช้ตามสัญญานั้นได้ไม่ ในคดีระหว่างบุคคลผู้ต้องเสียหายกับผู้รับประกันภัยนั้น ท่านให้ผู้ต้องเสียหายเรียกตัวผู้เอาประกันภัยเข้ามาในคดีด้วย

อนึ่งผู้รับประกันภัยนั้นแม้จะได้ส่งค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เอาประกันภัยแล้วก็ยังหาหลุดพ้นจากความรับผิดต่อบุคคลผู้ต้องเสียหายนั้นไม่ เว้นแต่ตนจะพิสูจน์ได้ว่าสินไหมทดแทนนั้นผู้เอาประกันภัยได้ใช้ให้แก่ผู้ต้องเสียหายแล้ว”

คนขับรถสองแถวทำผิดกฎหมายอาญา มาตรา 300 “ผู้ใดกระทำโดยประมาท และการกระทำนั้นเป็นเหตุให้ผู้อื่นรับอันตรายสาหัส ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน สามปี หรือปรับไม่เกินหกพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ”

เจ้าหน้าที่ตำรวจต้องดำเนินคดีกับคนขับรถสองแถว แต่สามเดือนแล้วก็ยังไม่ดำเนินคดี การที่เจ้าหน้าที่ตำรวจเป็นสื่อกลางนัดคู่กรณีและบริษัทประกันภัยไปเจรจาเป็นเรื่องดีมาก แต่ไม่เห็นมีคดีไหนที่นัดแล้วตกลงกันได้ เจ้าหน้าที่ตำรวจช่วยได้ไหมได้ เพราะตำรวจท่านรู้กฎหมาย รู้เรื่องประกันภัยเป็นอย่างดี ถ้าท่านจะทำ
  • สอบคนขับรถกับเจ้าของรถว่าเป็นนายจ้างกับลูกจ้างตามที่จ้างหรือไม่

  • ท่านสามารถเรียกสัญญาประกันภัยมาตรวจว่าคุ้มครองบุคคลที่บาดเจ็บหรือตายได้หรือไม่

  • ท่านคำนวณค่ารักษา ค่าชดเชยต่างๆ ค่ารักษาในอนาคต ได้จากการสอบถามแพทย์ที่รักษา เพราะแพทย์จะต้องส่งหลักฐานใบชันสูตรบาดแผลที่ท่านจะแนบท้ายฟ้อง และคิดเป็นค่าสินไหมเบื้องต้นได้
คนขับชดใช้ค่าสินไหม ท่านบอกเขาได้ว่าเป็นเหตุบรรเทาโทษ ท่านบอกเจ้าของรถ และบริษัทประกันภัยชดใช้สินไหมได้เพราะอยู่สัญญาประกันคุ้มครองอยู่ท่านแจ้งได้ทันที ถ้าบริษัทไม่จ่าย ท่านสามารถร้องไปยังหน่วยงานกำกับกำกับดูแลบริษัทประกันภัย และให้ผู้รักษากฎหมายแจ้งความดำเนินคดีบริษัทประกันภัยได้ทันที

ดิฉันอยากให้ท่านช่วยผู้เสียหายค่ะ ไม่อยากให้นัดผู้เสียหายไปๆ มาๆ เพื่อเจรจาที่ไม่สิ้นสุด ท่านจะสามารถทำหน้าที่พิทักษ์ความยุติธรรมให้กับคนเจ็บได้ทันทีและสามารถบังคับตามกฎหมายได้ โดยไม่ต้องให้คนเจ็บไปฟ้องแพ่ง เพราะกว่าคดีจะเสร็จสิ้น ฝ่ายที่เป็นต่อเขาอุทรณ์ฎีกา กินเวลาเป็นสิบปี

สำหรับคุณนัดให้ไปพบตำรวจเพื่อสอบปากคำเพิ่มเติม และให้ฟ้องคนขับ

ถามตำรวจว่า “คนขับเป็นลูกจ้างเจ้าของรถหรือไม่” ถ้าใช่ ต้องฟ้องคดีแพ่งนายจ้างร่วมรับผิดค่าสินไหมทดแทน ภายใน 1 ปี

บริษัทประกันภัยที่ไม่ชดใช้ค่าสินไหมตามสัญญาประกันภัย ให้ไปร้องที่คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมประกอบธุรกิจประกันภัย หรือ คปภ. ที่กระทรวงการคลัง ให้ดำเนินคดีกับประกันภัยที่ไม่รับผิดต้องฟ้องภายใน 2 ปี

มาตรา 882 ในการเรียกให้ใช้ค่าสินไหมทดแทนท่านห้ามมิให้ฟ้องคดี เมื่อพ้นกำหนดเวลาสองปีนับแต่วันวินาศภัย

ถ้าในการติดต่อครั้งนี้เจ้าหน้าที่ท่านมิได้เป็นสื่อตามที่แนะนำข้างต้น ผู้เสียหายต้องรีบฟ้องคดีแพ่งเรียกค่าสินไหมทดแทน โดยฟ้องคนขับรถถ้าเป็นลูกจ้างเจ้าของรถ ก็ฟ้องนายจ้าง และฟ้องบริษัทประกันภัยเป็นจำเลยภายใน 1 ปี ปลอดภัยที่สุด

มณีรัตน์ (มยุรี) ภัคดุรงค์(update 22 มิถุนายน 2010)
[ ที่มา.. นิตยสารหมอชาวบ้าน ปีที่ 30 ฉบับที่ 357 มกราคม 2552 ]


[ BACK TO LIST]

main พบแพทย์ คอมพิวเตอร์ เรื่องบ้าน เรื่องรถ เรื่องกฏหมาย เรื่องของผู้บริโภค เรื่องเบาๆ คลายเครียด

มีปัญหาสุขภาพ ที่นี่มีคำตอบ ห้องสมุด E-LIB
Best view with [IE3.02][NETSCAPE 4.05][OPERA 3.21] resolution 800x600