คนไทยทุกคน มีหน้าที่ต้องรู้กฏหมายไทย
หมวดนี้ จะนำเสนอบทความเกี่ยวกับ กฏกหมายที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน
ที่คุณต้องรู้ เพื่อใช้ในการดำรงชีวิตอย่างปกติสุข
[ http://ite.nectec.or.th/~elib/index.html ]

[ คัดลอกจาก คลินิก กฏหมาย จากหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ วันอังคารที่ 6 เมษายน 2542 ]
law clinic

มรดกของลูกติด


ดิฉันเป็นภริยาที่จดทะเบียนสมรสกับสามี สามีเคยมีภริยามาก่อนแต่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันและเลิกกันไปแล้ว สามีมีลูกติดจากภริยาเก่า 1 คน ขณะนี้อายุ 7 ขวบ ส่วนดิฉันมีลูก 2 คน อายุ 2 ขวบ และ 8 เดือน ทุกเดือนภริยาเก่าจะมารับค่าเลี้ยงดูลูกจากสามีดิฉัน เพราะภริยาเก่าเป็นคนเลี้ยงลูกเองอยู่ต่างจังหวัด ปีหน้าสามีจะรับมาเรียนหนังสือที่กรุงเทพฯ

ดิฉันอยากทราบว่า นอกจากสามีจะต้องรับผิดชอบในลูกเมียเก่าแล้ว หากวันข้างหน้าสามีเสียชีวิต ลูกที่เกิดจากภริยาเก่าจะมีสิทธิในทรัพย์สินของพ่อบ้างหรือไม่ เพราะทรัพย์ที่มั่งมีในขณะนี้เกิดจากการที่สามีและดิฉันช่วยกันสร้างขึ้นมาทั้งสิ้น ซึ่งถ้าลูกที่เกิดจากภรริยาเก่ามีสิทธิในทรัพย์สินด้วย จะมีอัตราส่วนที่จะได้ประมาณเท่าไหร่

กานดา กรุงเทพฯ

ส่วนใหญ่คนทั่วไปมักจะเจ้าใจว่า เมื่อสามีหรือภริยาเสียชีวิต ทรัพย์สินของผู้เสียชีวิตจะตกเป็นมรดกของทายาทที่มีชีวิตอยู่ ก่อนอื่นต้องแยกให้ได้ก่อนว่า ทรัพย์สินของผู้ตายที่มีอยู่นั้นเป็นสินส่วนตัวหรือสินสมรส

ถ้าเป็นสินส่วนตัวของผู้ตาย สินส่วนตัวของผู้ตามจะตกเป็นมรดกของผู้ตายทั้งหมด แต่ถ้าเป็นสินสมรส เมื่อการสมรสสิ้นสุดลงด้วยการตายสินสมรสก็ต้องแบ่งกันระหว่างสามีและภริยาคนละครึ่ง ดังนั้นถ้าสามีตายสินสมรสทั้งหมดจะต้องมีการแบ่งครึ่ง ระหว่างผู้ตายกับภริยาก่อน เมื่อภริยาแบ่งทรัพย์สินได้ไปครึ่งหนึ่ง แล้วอีกครึ่งหนึ่งเป็นของผู้ตาย ส่วนที่เป็นของผู้ตายนี่แหละจึงจะเป็นมรดกที่จะตกได้แก่ทายาทของผู้ตายตามกฎหมายต่อไป

ทายาทตามกฎหมายที่จะมีสิทธิได้รับมรดกเรียกกันว่า "ทายาทโดยชอบธรรม" มีทั้งหมด 6 ลำดับด้วยกัน

  1. ผู้สืบสันดาน
  2. บิดามารดา
  3. พี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน
  4. พี่น้องร่วมบิดาหรือมารดาเดียวกัน
  5. ปู่ย่าตายาย ลุงป้าน้าอา

กฎหมายมรดกจะให้คู่สมรสที่ยังมีชีวิตอยู่กับทายาทลำดับที่ 1 และ ลำดับ 2 ที่ยังมีสิทธิรับมรดกในอัตราส่วนเท่า ๆ กัน ดังนั้นถ้าผู้ตายมีภริยา บิดา มารดา และบุตร 3 คน มรดกของผู้ตายจะแบ่งเป็น 6 ส่วน โดยทายาททั้ง 6 จะมีสิทธิในทรัพย์สินของผู้ตายเท่า ๆ กัน ดังนั้น ถ้าผู้ตายมีคู่สมรส มีทายาทลำดับ 1 และ/หรือลำดับ 2 ด้วยแล้ว ทายาทลำดับหลังตั้งแต่ 3-6 ก็ไม่มีสิทธิรับมรดกของผู้ตายเลย

สำหรับบุตรของผู้ตายที่มีสิทธิรับมรดกคือ บุตรที่เกิดจากบิดามารดาจดทะเบียนสมรสกัน บุตรที่บิดาจดทะเบียนรับรองบุตรไว้ บุตรที่ศาลพิพากษาว่าเป็นบุตร บุตรบุญธรรม ซึ่งถือว่าเป็นทายาทลำดับ 1 คือ เป็นผู้สืบสันดาน

ในกรณีของคุณกานดา มีปัญหาว่าลูกติดสามี ซึ่งเกิดจากภริยาที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันและเลิกกันไปแล้ว จะมีสิทธิในมรดกของบิดาด้วยหรือไม่ บุตรที่เกิดจากบิดาที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรส หากบิดายังไม่ได้ไปจดทะเบียนรับรองบุตรไว้ที่อำเภอหรือเขต ก็ถือว่าเด็กคนนี้ยังเป็นบุตรนอกสมรสหรือบุตรตามกฎหมาย ซึ่งบุตรนอกสมรสนั้นหากบิดาได้ให้การรับรองไว้ว่าเป็นบุตรของตนด้วย ก็ถือว่าบิดาให้การรับรองเป็นพฤติการณ์ตามความเป็นจริง เช่น ให้การศึกษาแก่บุตรที่คลอดออกมา ไปแจ้งชื่อว่าเป็นบุตรของตนให้ใช้นามสกุล รับผิดชอบในค่าใช้จ่ายค่าเลี้ยงดู ค่ารักษาพยาบาล ในลักษณะว่าเด็กเป็นบุตรของตน พฤติการณ์รับรองอย่างนี้จึงทำให้บุตรนอกสมรส กลายเป็นผู้สืบสันดานทายาทลำดับ 1 ของผู้ตาย ซึ่งมีสิทธิรับมรดกของผู้ตายเช่นเดียวกับที่เกิดจากสามีบิดามารดาจดทะเบียนสมรสกัน

ยกตัวอย่างสมมุติว่า มีสินสมรสเป็นเงินในบัญชีธนาคาร 10 ล้านบาท หากสามีตายคุณในฐานะภริยาจะได้รับส่วนแบ่งก่อน 5 ล้านบาท เป็นการแบ่งตามกฎหมายครอบครัวคือ สินสมรสแบ่งครึ่งเมื่อการสมรสสิ้นสุดลงด้วยการตาย 5 ล้านบาท ส่วนของสามีจะตกเป็นมรดก ดังนั้นหากมีภริยา ลูก 3 คน (รวมทั้งลูกติด) เงิน 5 ล้านบาท จะแบ่งเป็น 4 ส่วน คนละล้านสองแสนห้าหมื่นบาท สรุปคือคุณได้ 6 ล้านสองแสนห้าหมื่นบาท ลูก ๆ รวมทั้งลูกติดสามีได้คนละล้าน 2 แสนห้า อย่างไรก็ตามถ้าผู้ตายทำพินัยกรรมไว้ส่วนที่เป็นมรดกของผู้ตาย ก็จะตกได้แก่ผู้ที่ผู้ตายระบุไว้ในพินัยกรรม ซึ่งผู้ตายจะยกให้ใครก็ได้ในวงเงิน 5 ล้านบาท อาจจะยกให้คุณและลูก 2 คน ไม่ให้ลูกติดเลยหรือให้ลูกติดใช้ทั้ง 5 ล้านก็ได้ แล้วแต่จะทำพินัยกรรม

สุกัญญา รัตนนาคินทร์


[ BACK TO LIST]
main พบแพทย์ คอมพิวเตอร์ เรื่องบ้าน เรื่องรถ เรื่องกฏหมาย เรื่องของผู้บริโภค เรื่องเบาๆ คลายเครียด
ห้องสมุด E-LIB[ hey.to/yimyam ][ i.am/thaidoc ]

Best view with [IE 4 up][NETSCAPE 4.05][OPERA 3.51]