คนไทยทุกคน มีหน้าที่ต้องรู้กฏหมายไทย
หมวดนี้ จะนำเสนอบทความเกี่ยวกับ กฏกหมายที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน
ที่คุณต้องรู้ เพื่อใช้ในการดำรงชีวิตอย่างปกติสุข
[ http://ite.nectec.or.th/~elib/index.html ]

[ คัดลอกจาก คลินิก กฏหมาย จากหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ วันอังคารที่ 11 พฤษภาคม 2542 ]
law clinic

พินัยกรรมยกสินสมรส


ดิฉันเป็นพี่สาวคนโต มีน้องสาวอีก 2 คน และน้องชายคนสุดท้องอีก 1 คน เมื่อเร็ว ๆ นี้ได้ทราบจากทนายความว่า คุณพ่อได้ทำพินัยกรรมไว้นานแล้ว ยกทรัพย์สินทั้งหมดให้น้องชายแต่ผู้เดียว แต่เนื่องจากทรัพย์สินที่ทำพินัยกรรมดังกล่าว เป็นสินสมรส คุณแม่ของดิฉันจึงได้เซ็นยินยอมไว้ในพินัยกรรมของคุณพ่อด้วย คุณพ่อให้เหตุผลเพียงว่าเกรงว่าลูกสาวจะรักษาทรัพย์สมบัติไว้ไม่ได้เหมือนลูกชาย ซึ่งดิฉันคิดว่าเป็นเหตุผลที่ไม่ให้ความเป็นธรรมแก่ดิฉันและน้องสาวเลย เพราะขณะนี้ดิฉันและน้องสาวเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบคุณพ่อคุณแม่อย่างสม่ำเสมอ ส่วนน้องชายที่คุณพ่อรักมากเพราะเรียนเก่งและประจบเก่ง

ดิฉันอยากจะเรียนถามคุณสุกัญญาว่า หากคุณพ่อยังยืนกรานตามพินัยกรรมที่ได้ทำไว้ดังที่กล่าวในข้อกฎหมาย ดิฉันและน้องสาวจะมีทางที่จะได้รับส่วนแบ่งในมรดกของคุณพ่อคุณแม่บ้างหรือไม่

สิรินทร์

โดยทั่วไปการทำพินัยกรรมยกทรัพย์สินที่เป็นส่วนตัวแล้ว ผู้เป็นเจ้าของไม่ว่าจะเป็นสามีหรือภริยาย่อมมีอำนาจที่จะยกสินส่วนตัวให้แก่ใครได้หมด โดยผู้ที่ไม่ใช่เจ้าของแม้จะเป็นคู่สมรสก็ไม่อาจโต้แย้งได้ แต่สำหรับการทำพินัยกรรมยกทรัพย์สินที่เป็นสินสมรส กฎหมายบังคับไว้ว่า "สามีหรือภริยาแต่ละฝ่ายจะทำพินัยกรรมจำหน่ายสินสมรสเกินกว่าของตนไม่ได้ ดังนั้นหากคู่สมรสฝ่ายใดทำพินัยกรรมยกสินสมรสเกินกว่าส่วนของตนให้บุคคลอื่น พินัยกรรมฉบับนั้นคงมีผลเฉพาะสินสมรสส่วนที่เป็นของผู้ทำพินัยกรรมเท่านั้น ไม่มีผลบังคับถึงสินสมรสส่วนที่เกินนั้น"

ยกตัวอย่างเช่น สามีทำพินัยกรรมยกเงินสดในบัญชีธนาคารให้แก่ลูกชายคนเล็กทั้งหมด ปรากฏว่า เงินสดในธนาคารฟังได้ว่าเป็นสินสมรสโดยมียอดเงินในขณะที่สามีผู้ทำพินัยกรรมตายเป็นเงิน 1 ล้านบาท ลูกชายคนเล็กรับเงินสดตามพินัยกรรมเพียง 5 แสนบาท เพราะอีก 5 แสนบาทเป็นส่วนของภริยา ซึ่งหากการสมรสสิ้นสุดลงด้วยการตายของคู่สมรส สินสมรสก็ต้องแบ่งกันคนละครึ่งระหว่างสามีภริยา ส่วนของสามีคืออีก 5 แสน ซึ่งได้ทำพินัยกรรมไว้แล้วว่ายกให้แก่ลูกชายคนเล็ก ก็ต้องเป็นไปตามเจตนาของผู้ทำพินัยกรรมคือ ลูกชายคนเล็กได้รับมรดกเงินในธนาคารตามคำสั่งของผู้ตาย แต่ได้รับเพียง 5 แสนบาทเท่านั้น

หากเรามาโต้แย้งส่วนที่แบ่งอีก 5 แสน ปัญหาต่อไปคือ ใครล่ะจะเป็นผู้โต้แย้งว่า ผู้ทำพินัยกรรมจะยกสินสมรสส่วนของภริยาให้แก่คนอื่นไม่ได้ ที่หนีไม่พ้นคือ ภริยาซึ่งเป็นผู้ที่ได้รับส่วนแบ่งกรรมสิทธิ์ในสินสมรสนั่นเอง เพราะภริยาเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยตรงเนื่องจากตนมีกรรมสิทธิ์ในสินสมรสครึ่งหนึ่งดังกล่าว ดังนั้นบุคคลอื่นแม้ว่าจะเป็นบุตรของผู้ทำพินัยกรรมเอง ก็ไม่อาจจะกล้ามาโต้แย้งว่า บิดาไม่มีสิทธิที่จะทำพินัยกรรมส่วนที่เป็นของมารดาให้แก่ผู้อื่น ต้องให้ภริยาเป็นผู้โต้แย้งเอาเอง เพราะหากเจ้าของยังไม่ยอมโต้แย้งว่า สามีจะทำพินัยกรรมยกส่วนของตนให้ผู้อื่นไม่ได้เท่ากับว่าตัดสิทธิผู้อื่นไปโดยปริยาย

อย่างไรก็ตาม การที่ภริยาให้ความยินยอมไว้ในพินัยกรรมของสามียกสินสมรสให้ผู้อื่น ก็ไม่มีสิ่งที่จะปิดปากภริยาไม่ให้โต้แย้งสิทธิดังกล่าว เพราะกฎหมายบังคับไว้โดยเด็ดขาด แม้อีกฝ่ายหนึ่งจะยินยอม สามีหรือภริยาก็ไม่มีอำนาจทำพินัยกรรมยกสินสมรสให้ผู้อื่นเกินกว่าส่วนของตนได้ เพราะพินัยกรรมฉบับนี้ เป็นพินัยกรรมของสามี ไม่ใช่พินัยกรรมของภริยา ความยินยอมของภริยาในพินัยกรรมของสามียังไม่ใช่เจตนายกทรัพย์สินส่วนของภริยาให้ผู้อื่นแต่อย่างใด

พินัยกรรมถึงแม้จะทำไว้ก็ย่อมสามารถทำพินัยกรรมฉบับใหม่แก้ไขฉบับเดิมได้ ส่วนข้อกำหนดใดในพินัยกรรมที่ขัดกับพินัยกรรมฉบับก่อน ก็ให้ใช้ข้อกำหนดในพินัยกรรมฉบับหลังแทน เพราะถือเอาคำสั่งสุดท้ายของผู้ทำพินัยกรรมเป็นสำคัญ ส่วนข้อกำหนดในพินัยกรรมฉบับก่อนที่ไม่ขัดกับฉบับหลัง ข้อกำหนดในพินัยกรรมฉบับก่อนก็ยังใช้ได้ในส่วนที่ไม่ขัดกันกับฉบับหลัง ทางออกจึงอาจแก้ได้หากคุณพ่อของคุณยอมทำพินัยกรรมแก้ไขเปลี่ยนแปลงฉบับเดิมทั้งหมดหรือบางส่วน

หากท่านยังคงยืนกรานไม่เปลี่ยนพินัยกรรมก็ต้องให้คุณแม่โต้แย้งในสินสมรสส่วนของคุณแม่ ถ้าคุณแม่เห็นใจและเข้าใจคุณและน้องสาว สินสมรสส่วนที่ตกเป็นของคุณแม่ คุณแม่อาจจะนำมาทำพินัยกรรมให้แก่ลูก ๆ ที่ไม่ได้รับทรัพย์ตามพินัยกรรมของคุณพ่อก็ได้

สุกัญญา รัตนนาคินทร์


[ BACK TO LIST]
main พบแพทย์ คอมพิวเตอร์ เรื่องบ้าน เรื่องรถ เรื่องกฏหมาย เรื่องของผู้บริโภค เรื่องเบาๆ คลายเครียด
ห้องสมุด E-LIB[ hey.to/yimyam ][ pantip.com/ELIB ]

Best view with [IE3.02][NETSCAPE 4.05][OPERA 3.21]