มี CME ที่ไหนบ้าง

CME แพทยสภา
CME โรงพยาบาลรามาธิบดี