Journal Club สรุปบทคัดย่อวารสาร

หมออ่าน journal หรือเปล่า อ่านแล้วแบ่งปันความรู้ให้เพื่อนแพทย์บ้างซิครับ
หมออ่านแล้ว ช่วยสรุปเนื้อหาที่หมอเข้าใจพร้อมกับคำวิจารณ์ไม่เกิน หนึ่งหน้ากระดาษ A4 ส่งมา
เพื่อนแพทย์คนอื่นจะได้อ่านด้วย และหมอก็จะได้อ่านจากของคนอื่นด้วย...ดีไหมครับ


[ BACK TO LIST]

main พบแพทย์ คอมพิวเตอร์ เรื่องบ้าน เรื่องรถ เรื่องกฏหมาย เรื่องของผู้บริโภค เรื่องเบาๆ คลายเครียด