โฮมเพจของอาจารย์ศุภชัย ประเสริฐเวชทนต์ หายไปแล้วครับ ผมไม่สามารถติดต่อได้
บังเอิญผมได้ save หน้านี้ไว้ จึงถือโอกาสตรงนี้ ขออนุญาตอาจารย์ศุภชัย นำมาเผยแพร่นะครับ


วิธีการ กำหนด FONT สวยๆ ให้ Netscape 4.x
โดยไม่ต้อง Download อะไรเลย
หมายเหตุ: เนื่องจาก ต้องปิด netscape ก่อนทำ ดังนั้นแนะนำให้ท่าน คลิกบนหน้านี้ แล้ว กด [Ctrl A] แล้ว [Ctrl C] เพื่อคัดลอก ข้อความ ทั้งหน้า ขึ้น แล้วไปเปิด Notepad จากนั้น ก็ [Ctrl V] บน NotePad จะทำให้ ทำได้ง่ายขึ้น น่ะครับ


สำหรับท่านที่ใช้
Windows 95 Thai Edition
 1. ปิด Netscape ทุกตัว (สำคัญมาก)
 2. กดปุ่ม Start / Program / Accessories / Notepad
 3. File / Open
 4. ไปที่ C:\Program Files\Netscape\Users\ชื่อของท่าน
 5. ไปที่ File of Type (ด้านล่าง) เลือกเป็น ALL FILE (*.*)
 6. เลือกไฟล์ชื่อ PREFS.JS แล้ว กด Open
 7. กด [F3] ( Find /ค้นหา )
 8. ป้อนว่า font254 แล้ว [Enter]
 9. เมื่อเจอแล้ว ให้ลบออกทั้งบรรทัด
 10. กด [F3] เพื่อค้น หาแล้วลบ ไปเรื่อยๆ จนหมด
 11. คลิกลูกศร เลื่อนลงไปบรรทัด สุดท้าย
 12. กด [Enter] เพื่อขึ้นบรรทัดใหม่
 13. ลอกข้อความ ต่อไปนี้ ป้อนเข้าไป (ห้ามสะกดผิด แม้กระทั่งตัวพิมพ์ใหญ่-เล็ก)
   user_pref("intl.font254.win.prop_size", 12);
   user_pref("intl.font254.win.fixed_size", 10);
   user_pref("intl.font254.win.prop_font", "MS Sans Serif");
   user_pref("intl.font254.win.fixed_font", "MS Sans Serif");
 14. File / Save
 15. File / Exit

 16. เปิด Netscape
  เมื่อพบหน้าจอใด ไม่สามารถอ่านไทย หรือป้อนไทยได้
  ให้เลือก View / Encoding เป็น User Defined

สำหรับ Windows 95 English Edition ที่ไม่ได้ลง Thai Driver

 1. DownLoad Font ภาษาไทย ( รุ่น New ) โดยคลิกที่นี่
   ( สมมุติว่าคุณ Download ไปไว้ที่ C:\Test\ )
 2. ติดตั้ง Font ภาษาไทย ให้กับ Windows
  1. Start / Run /
  2. C:\Test\tfixfont แล้ว Enter
  3. จากนั้น Enter ไปเรื่อยๆ จนเสร็จ
  4. Start / Setting / Control Panel /
  5. ดับเบิ้ลคลิกที่ Font
  6. เลือก File / Install New Font
  7. ในช่อง Folder ด้านล่างซ้าย ให้ Double Click ที่ C:\
  8. แล้วไล่ลงมาหาคำว่า Supachai แล้ว Double Click ให้กางออก
  9. กดปุ่ม Select All แล้ว OK ไปจนเสร็จ
 3. จากนั้น กลับขึ้นไปทำ ตามวิธี ด้านบน แต่ให้แก้ไข เป็น
   user_pref("intl.font254.win.prop_size", 16);
   user_pref("intl.font254.win.fixed_size", 16);
   user_pref("intl.font254.win.prop_font", "FixedDB ThaiText New");
   user_pref("intl.font254.win.fixed_font", "FixedDB ThaiText New");
โดย ศุภชัย ประเสริฐเวชทนต์ supachai@usa.net
6 พฤศจิกายน 2540
========================
How to set thai font for Netscape 4
on
Windows Thai Edition
or
Windows English with Thai Driver
 1. Close All Netscape
 2. Goto Start / Program / Accessories / Notepad
 3. Select File / Open
 4. C:\Program Files\Netscape\Users\(your folder name)
 5. Goto File of Type (below) Choose ALL FILE (*.*)
 6. Choose file name "PREFS.JS" and Open
 7. Press key [F3] ( Find )
 8. Input "font254" then [Enter]
 9. When you see it, erase all the line
 10. Press [F3] to find and erase all the line
 11. Go to the last line of the text
 12. Press [Enter] for the new line
 13. Copy these sentenses
 14. File / Save
 15. File / Exit 16. Open Netscape
  When you see the screen and cannot read Thai or input Thai
  Goto View / Encoding choose User Defined

For Windows 95 English Edition , That no any Thai Driver

 1. DownLoad Thai Font , Click here
 2. Install Thai Font on Windows
  1. Start / Run /
  2. Type C:\Test\tfixfont [ Enter ]
  3. Click Enter Enter Enter... Until Finish
  4. Start / Setting / Control Panel /
  5. Double Click on Font
  6. File / Install New Font
  7. Double Click at C:\ on Folder Frame
  8. Double Click on Supachai
  9. Click Select All Then OK until Finish
 3. Do the same method as Upper List ... But change text to
By Supachai Prasertvetchatont ...supachai@usa.net
6 Nov. 2540
Special Thank you for Mr.Ongkarn for English Text on this page.

========================

main พบแพทย์ คอมพิวเตอร์ เรื่องบ้าน เรื่องรถ เรื่องกฏหมาย เรื่องของผู้บริโภค เรื่องเบาๆ คลายเครียด